Nasjonalt

Terminlisten for 2020 publiseres 1. desember. Egen informasjonsartikkel legges ut i den forbindelse, ordlyden sendes også ut til landets klubber.

Eget dokument med regler og retningslinjer ferdigstilles innen årsskiftet.