Grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.

Du kan selv velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Flere norske petanqueklubber er registrerte som grasrotmottaker og mottar dermed en kjærkommen ekstrainntekt.  

For at ditt lag eller forening skal mottamidler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

Mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret. (Les mer...)

Retningslinjene for Grasrotandelen fastsettes av forskrift fra Kultur- og kirkedepartementet. (Les mer...)

Støtt opp, vi kan komme langt med penger fra Grasrotandelen!