Lisens

Alle spillere som deltar i turneringer, kvalifiseringer og mesterskap i eller utenfor Norge plikter å løse lisens for inneværende år. Dagslisens (engangslisens) tilbys i tillegg til ordinær helårslisens.

Vilkår 

For å løse spillerlisens i Norge kreves

  • Medlemsskap i norsk klubb
  • Norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge

Helårslisens

Seksjon Petanque presiserer viktigheten av at flest mulig løser helårslisenser hvert år. Vi anmoder om at alle klubber tydelig og aktivt motiverer sine medlemmer til å løse helårslisens. På denne måten kan så mange som mulig delta på flere rankingturneringer, kvalifiseringer og Norgesmesterskapet, og slik støtte opp om miljøet som helhet.

Bestilling av lisens

Lisensbestillinger sendes fortrinnsvis inn samlet av den enkelte klubb ved årsskiftet, senere ved behov, via et elektronisk dokument. Dokument og veiledning sendes ut av vår idrettskonsulent. Klubben faktureres samlet.

Priser

  • Helårslisens, junior: Kr. 50
  • Helårslisens, senior: Kr. 300
  • Dagslisens, senior: Kr. 100

I tillegg kommer beløp for klubbmedlemsskap.

Beløp for juniorlisens er minstebeløp for helårslisens og vil derfor ikke reduseres ved dagslisens. Juniorspillere skal derfor løse helårslisens innen første turnering.

Ved deltakelse i mer enn en turnering må helårslisens løses. Resterende beløp (kr. 200) faktureres til klubben som spilleren er medlem av.

Lisensbevis

Fysiske lisensbevis utstedes kun til spillere som skal delta i utenlandske turneringer og/eller mesterskap. Beregn 3 virkedager i tillegg til eventuell postsending. Ta kontakt i god tid pr. epost: petanque.no@gmail.com.

 

Dagslisens

Dagslisensen er ment å være et tilbud til eksisterende klubbmedlemmer uten tidligere turneringsdeltakelse samt et rekrutteringstiltak til nye spillere. Denne lisensen kan kun brukes en gang, og kan ikke løses for spill under NM, kvalifiseringer eller utenlandske turneringer/mesterskap.

Vilkår for dagslisens

Følgende vilkår må oppfylles:

  • Dagslisens kan kun benyttes én gang per spiller
  • Dagslisens krever medlemsskap i en norsk petanqueklubb

Betaling og fakturering

Klubbene er ansvarlige for å melde inn dagslisens til seksjonen, senest samme dag som arrangementet avholdes.

 

 

Spørsmål vedrørende lisens? Ta kontakt med idrettskonsulent Arild Skjæveland på epost arild.skjaeveland@nif.idrett.no eller tlf 926 45 303