Lisens

Her kommer info om hvordan dere som klubber skal gå fram for å løse ut nye lisenser i 2019.

Det er to lisensskjemaer. Et for eksisterende, og et for nye medlemmer:

1. Eksisterende medlemmer: Her fyller man inn navn, junior/seniorlisens og lisensnummer.

2. Nye medlemmer: En egen rubrikk for nye medlemmer der man fyller inn: navn, adresse, tlf, fødselsdato og junior/seniorlisens.

Vi setter pris på om klubbene sender inn samlet bestilling for alle medlemmer så langt det lar seg gjøre. Klubben faktureres samlet.

Husk: For å løse spillerlisens i norsk klubb kreves norsk statsborgerskap og/eller fast bostedsadresse i Norge.

Priser:

  • Seniorlisens kr. 300,-
  • Juniorlisens kr. 50,-

Utenlandske turneringer:

Lisensbevis utstedes kun til spillere som skal delta i utenlandske turneringer og/eller mesterskap. Send i så fall bestilling og passfoto i jpg-format så snart som mulig, se kontaktinfo under.

 

Spørsmål? Ta kontakt med idrettskonsulent Arild Skjæveland på epost arild.skjaeveland@nif.idrett.no eller tlf 926 45 303