FAQ Kuler

Her følger noen enkle råd hvis du har planer om å kjøpe nye konkurransekuler.

- Diameter
Når du skal velge diameter på kulene, er et moment at kulen bør passe i hånden din. Du kan velge fra 71 mm til 80 mm i diameter. Hvis du er skytter er det vanlig å velge den største størrelsen som passer, som legger den minste. Det sier seg selv at muligheten for å treffe på et skudd øker noe hvis man spiller med en større kule.

- Mønster
Et mønster på kulen gjør det lettere å gi kulen riktig rotasjon i utkastet, og vil derfor heller velges av en legger enn en skytter.  Mønsteret gir også en identifiseringseffekt når kulene er i spill, slik at man slipper å snu på kulene for å se hvem de tilhører. Det finnes mange grader av mønster, og de mest ekstreme har nesten bare riller.

- Vekt
Du kan kjøpe kuler med vekt fra 660 gram til 800 gram. En tyngre kule vil "grave seg ned" i nedslaget, og vil derfor være lettere å legge med enn en lett kule, mens en lettere kule er bedre å skyte med. Valget vil derfor være avhengig av om du oppfatter deg selv som skytter eller legger.

- Hardhet
Kuler fåes med hardhet (målt i kilo pr. kvadratmillimeter) fra 110 (myk kule) til 140 eller mer (hard kule). En hard kule beholder sine egenskaper (overflate, størrelse og vekt) lengre enn en myk kule og er som oftest billigere.  En myk kule har fordeler under spill, den "spretter" mindre, og blir lettere liggende igjen når du skyter med den. Dog er dette marginale betraktninger, en nybegynner vil neppe merke forskjell.  Merk at de myke kulene slites fortere, og du må kjøpe nye etter en periode avhengig av hvor mye du spiller.

- Rustfritt
Rustfrie kuler har lenger levetid en kule som ruster, men noen har problemer med at rustfrie kuler har for en overflate som føles for glatt å spille med. Det blir da vanskelig å gi kulen den riktige rotasjon i utkastet. Rustfrie kuler er normalt noe dyrere i innkjøp.

- Merke
Det finnes ikke noe holdepunkt for å si at et merke er bedre enn et annet.  Derfor kan du la din leverandørs merkevalg være rettledende for deg.

Kjente merker : Obut, Boulenciel, Boule Bleu, MS.

- Regelverk
En kule kan ikke ha en diameter mindre enn 70,5mm.  Du får ikke kjøpt kuler mindre enn 71mm, men med slitasje blir de fort mindre.

Vekten kan ikke være under 650 gram, slik at kjøper du en kule som veier 660 gram, så vil den være ulovlig etter en stund.

Kjøper du kuler som ligger helt ned mot en av minimumsgrensene, vil det derfor fort bli dyrt å ikke gå for en rustfri kule med hardhet > = 120.

Kuler selges i sett på tre, MEN du behøver ikke bruke 3 like kuler når du spiller singel/dobbel. Det er helt opp til deg selv!  Husk bare at de tre kulene du velger, må du spille hele partiet med.