Kontakt oss

Norges Fleridrettsforbund

v/ Avd. 3
Sognsveien 73, Ullevål Stadion
0840 Oslo

Kontaktperson: Arild Skjæveland

Tlf: 926 45 303 | Epost: arild.skjaeveland@nif.idrett.no

 

Seksjonsstyret

Nytt styre ble valgt på Årsmøtet i Seksjon Petanque lørdag 20. mars 2021. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og består av følgende:

Seksjonsleder: Tore Blokhus

Tlf:  922 31 854 | Epost: snillasten@gmail.com

Nestleder: Gabriel G. Bel-Lafkih

Tlf:  995 94 927 | Epost: gabrielgjeng@yahoo.no

Styremedlem: Trine Tinglum

Tlf: 920 92 213 | Epost: trineting@live.no

Styremedlem: Christopher Schwartz Kvarme

Tlf: 913 83 316 | Epost: ch.kvarme@gmail.com

Styremedlem: Heidi Skjørberg Nilsen

Tlf: 452 78 838 | Epost: heidisn2003@yahoo.no

Varamedlem: Roger Støa

Tlf:  450 22 846 | Epost: esta@webmail.no

Varamedlem: Lisbeth M. Johannesen

Tlf: 970 83 268 | Epost: lisbethmjohannesen@gmail.com

 

Ansvarsområder

For spørsmål, ta direkte kontakt

Organisasjon: Tore Blokhus

Turneringsutvalg: Heidi Skjørberg Nilsen og Gabriel G. Bel-Lafkih

Norgesmesterskapet: Christopher S. Kvarme

Rekruttering: Heidi Skjørberg Nilsen og Gabriel G. Bel-Lafkih

Landslag: Trine Tinglum

Baner og anlegg: Trine Tinglum

 

Se også

Ofte stilte spørsmål: 

Hvilke kuler skal jeg velge | Hvordan bygge bane | Hvordan danne klubb

 

Petanque.no

For alle henvendelser vedrørende vår nettside, vennligst kontakt

Webredaktør: Eli Gjengstø

Tlf: 932 46 177 | epost: petanque.no@gmail.com

 

 

 

Send en henvendelse