Kontakt oss

Norges Fleridrettsforbund

v/ Avd. 3
Sognsveien 73, Ullevål Stadion
0840 Oslo

Kontaktperson: Arild Skjæveland

Tlf: 926 45 303 | Epost: arild.skjaeveland@nif.idrett.no

 

Seksjonsstyret

Nytt styre ble valgt på Årsmøtet i Seksjon Petanque lørdag 20. mars 2021. Nesteder Gabriel G. Bel-Lafkih er fungerende leder fra september.

 

Seksjonsleder: Tore Blokhus (permisjon)

Tlf:  - | Epost: -

Nestleder: Gabriel G. Bel-Lafkih (fungerende leder)

Tlf:  995 94 927 | Epost: gabrielgjeng@yahoo.no

Styremedlem: Christopher Schwartz Kvarme

Tlf: 913 83 316 | Epost: ch.kvarme@gmail.com

Styremedlem: Heidi Skjørberg Nilsen

Tlf: 452 78 838 | Epost: heidisn2003@yahoo.no

Styremedlem: Roger Støa

Tlf:  450 22 846 | Epost: esta@wemail.no

Styremedlem: Lisbeth M. Johannesen

Tlf: 970 83 268 | Epost: lisbethmjohannesen@gmail.com

Styremedlem: Trine Tinglum

Tlf: | Epost: trinetinglum@live.no

 

Ansvarsområder

For spørsmål, ta direkte kontakt

Organisasjon: Tore Blokhus

Turneringer: Heidi Skjørberg Nilsen og Lisbeth M. Johannesen

Norgesmesterskapet: Christopher S. Kvarme og Gabriel G. Bel-Lafkih

Landslag: Gabriel G. Bel-Lafkih

Baner og anlegg: Tore Blokhus

Dommere: Roger Støa

 

Se også

Ofte stilte spørsmål, se menyvalg til høyre: 

Hvilke kuler skal jeg velge | Hvordan bygge bane | Hvordan danne klubb

 

Petanque.no

For alle henvendelser vedrørende vår nettside, vennligst kontakt

Webredaktør: Eli Gjengstø

Tlf: 932 46 177 | Epost: petanque.no@gmail.com