Kontakt oss

Norges Fleridrettsforbund

v/ Avd. 3
Sognsveien 73, Ullevål Stadion
0840 Oslo

Kontaktperson: Arild Skjæveland

Tlf: 926 45 303 | Epost: arild.skjaeveland@nif.idrett.no

 

Seksjonsstyret

Nytt styre ble valgt på Årsmøtet i Seksjon Petanque lørdag 30. mars 2019. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og består av følgende:

Seksjonsleder: Eli R. Gjengstø

Tlf: 932 46 177 | Epost: petanque.no@gmail.com

Nestleder: Bjørn Vidnes

Tlf: 984 24 396 | Epost: 12bjorn11@gmail.com

Styremedlem: Charlotte Jayer

Tlf: | Epost: cha.jayer@gmail.com

Styremedlem: Vebjørn Bjørkås

Tlf: | Epost: vbjoerkaas@gmail.com

Styremedlem: Berit Sæbø

Tlf: | Epost: berits1956@gmail.com

Varamedlem: Johnny Skjørberg

Tlf: 900 63 214 | Epost: johnnsk62@gmail.com

Varamedlem: Silje Akre

Tlf: | Epost: Silje.akre@hotmail.com

 

Ansvarsområder

Organisasjon: Eli Gjengstø

Seksjon, FIF, administrasjon, økonomi, ledermøte/årsmøte, kurs og informasjonsflyt.

Rekruttering: Charlotte Jayer

Nye miljøer, vekst i eksisterende klubber. Events. Rekrutteringsutvalg. Informasjonspakke.

Sportslig utvikling: Eli Gjengstø

Terminliste. Klubbutvikling. Kurs. Ranking.

Junior: Charlotte Jayer og Berit Sæbø

Kontaktdatabase. Dialog med klubbene. Opplegg for samlinger, øvelser. Idemyldring.

Landslag: Arild Skjæveland

Samlinger. Kvalifiseringer. Informasjonsflyt. Utstyr. Påmeldinger. Delegasjon.

Norgesmesterskapet: Bjørn Vidnes

Bindeledd teknisk arrangør og styre. Sekretariat. Informasjonsflyt. Trekning. Program.

  • NM i Valdres: Bjørn Vidnes
  • NM-veka: Vebjørn Bjørkås

Media og markedsføring: Vebjørn Bjørkås

Reklamemateriell. Kontakt med media. Promoteringsvideoer. Streaming. Events.

  • Petanque.no: Eli Gjengstø, petanque.no@gmail.com

Baner og anlegg: Charlotte Jayer og Bjørn Vidnes 

Banebygging, innendørshaller. Komite for nasjonalt anlegg.

 

Se også

Ofte stilte spørsmål: 

Hvilke kuler skal jeg velge | Hvordan bygge bane | Hvordan danne klubb