Viktig informasjon

Skjema: Reiseregning (xls)

Nyttige lenker: (klubbguiden) - (klubbutvikling) - (støtteordninger og kurstilbud) - (GDPR)

 
 


Beredskapsplanen skal være et verktøy og plan for forbundet, som trer i kraft dersom en
utøver som er medlem i forbundet har brutt Norges Idrettsforbund retningslinjer mot
seksuell trakassering og overgrep eller ved andre alvorlige hendelser i vår organisasjon.
Generalsekretæren som leder håndteringen, varsler umiddelbart presidenten,
seksjonsstyrelederen og eventuelt fagansvarlig i seksjonen. Disse danner teamet som avgjør de ulike problemstillinger som vil kunne oppstå.

Generalsekretær tar også umiddelbart kontakt med NIFs avdeling for verdiarbeid for å få
veiledning. Disse sakene skal ha høyeste prioritert og skal behandles så raskt som mulig.
Saken skal være konfidensiell. Dette innebærer blant annet at saken ikke skal deles med
flere enn nødvendig.

Kontaktpersoner

  • Generalsekretær Christian Fr.Grønli: christianfredrik.gronli@nif.idrett.no, 97645750
  • Fagkonsulent Anne Ottestad: anne.ottestad@friskissvettis.no, 91353556
 

Seksjonsstyret: (Styrets dokumenter) (Kontaktinfo og ansvarsområder)