Offisielle regler

Det internasjonale petanqueforbundet, Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.), reviderte de offisielle spillereglene i 2020 og disse ble vedtatt av eksekutivkomiteen desember samme år.

Spillereglene gjelder fra 1. januar 2021 og skal anvendes av samtlige nasjonale forbund tilsluttet F.I.P.J.P.

De nye internasjonale spillereglene er oversatt fra engelsk versjon til norsk av Seksjonsstyret v/ Bjørn Vidnes og er gjeldende for petanquespill i Norge fra publiseringsdato 16. mars 2021. 

Se hele dokumentet: OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR PETANQUESPORTEN