Offisielle regler

FIPJP arbeider aktivt for å få petanque opptatt som prøvegren i OL 2024 og ett av resultatene er en grundig gjennomgang av spillereglene. De nye internasjonale spillereglene er oversatt til norsk av Gunnar Salthe og er gjeldende for petanquespill i Norge fra publiseringsdato 5. april 2017. 

Se hele dokumentet: INTERNASJONALE REGLER

Enkelte endringer er foretatt for å spare tid (jf kun ett grisekast), enkelte endringer er gjort i forhold til å gi dommerne en mer synlig rolle (jf dommernes bruk av gult/rødt kort ved advarsel/straffereaksjon samt at arrangøren kan bestemme at dommerne skal foreta all måling under en kamp, spesielt hvis denne overføres på TV eller andre sosiale media. Av sikkerhetsmessige hensyn er det nå også inntatt i spillereglene at man  spille i lukkede sko (sandaler og slippers er forbudt!). Det er også gjort en del språklige forbedringer og en litt annen kapittelinndeling, noe som også forskyver paragrafene i forhold til tidligere regler.