Starte klubb

Hvordan starte petanqueklubb?

Ta gjerne kontakt med FIF seksjon petanque om dere ønsker tilsendt informasjonshefte pr post.

Det er noen enkle formaliteter som må på plass for at klubben skal bli opptatt. I teksten lenger ned står det nærmere beskrevet hvordan dere som ny klubb går fram. Dersom dere har spørsmål, vennligst ta kontakt på e-post eller bruk kontaktskjema.

Hva får klubbene av å være med i Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque?

Medlemskapet innebærer at klubben får mulighet til å delta i den offisielle turneringsvirksomhet, samt arrangere egne turneringer som gjennomføres etter FIF sine bestemmelser. Som medlem av Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque, blir klubben medlem i Norges Idrettsforbund. Dette kan i enkelte kretser og kommuner gjøre det for eksempel enklere og få støtte til driften av klubben. Klubbens medlemmer kan få spillelisens slik at de kan spille nasjonale og internasjonale turneringer som videre innbefatter at generelle forsikringer er på plass for den enkelte spiller.

Framgangsmøte ved stiftelse av ny klubb

Alle som ønsker å melde sin petanqueklubb i Norge inn i Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque, må gjennomføre følgende:

 • Avholde Årsmøte
 • Sende inn søknad om medlemskap i FIF til Idrettskretsen

Årsmøte
For at klubbene skal få avholdt Årsmøtet både raskt og riktig har vi laget ferdig en ”Bruksanvisning” med alle de dokumenter som er nødvendig. Følgende må gjennomføres:

- Innkalle til Årsmøtet

Det bør innkalles senest 14 dager før årsmøtet, det kan være tilstrekkelig at dere legger innkallingen ut på deres hjemmeside. Årsmøtet kan fint legges i forlengelsen av et Styremøte.

- På Årsmøtet skal følgende saker tas opp:

 • Sak 1: Søke om opptak i FIF og NIF
 • Sak 2: Vedta ny lov for foreningen. Fyll ut følgende i loven:
 • Klubbens navn
 • Stiftelsesdato for klubben
 • Vedtatt, sett inn dato for årsmøte
 • Endringer, la dette feltet stå tomt. Benyttes senere ved evt. endringer.
 • Godkjent, la dette feltet stå tomt. Idrettskretsen fyller ut på vegne av NIF.
 • Idrettskretsen foreningen hører hjemme i, er det samme som fylket
 • Kommunen foreningen hører hjemme i. Dersom foreningen har tilbud i flere kommuner skal kun den kommunen der foreningens adresse er hjemmehørende settes inn i loven.
 • Idrettsrådet. Fyll ut med samme navn som i foregående punkt. 

Idrettskretsen
Det er Idrettskretsen som godkjenner medlemskap i FIF. Klubben må kontakte idrettskretsen for å få søknadskjema.

Foreningene må så raskt som mulig etter årsmøtet gjøre følgende:

 • Fyll ut søknadskjema fra idrettskretsen og legg ved protokoll fra årsmøtet.
 • Send søknadsskjema med den vedtatte loven til din idrettskrets
 • Send samtidig en kopi av søknaden til Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque

Det har også blitt laget en startpakke for klubber som ønsker å bli medlem av FIF. Ta kontakt! Lykke til!

Med vennlig hilsen
Norges Fleridrettsforbund, seksjon Petanque