Historikk

 

PetanqueNytt

Hva var så PetanqueNytt?

- Medlemsblad for petanquespillere, med stoff fra petanquemiljøene ute og hjemme. Norges Boule Forbund startet opp dette bladet i 1991, med sin første redaktør Bjørn Olav Lyster. Etter hvert tok Lars Bentsborg over stafettpinnen og ledet redaksjonen med stødig hånd frem til år 2000. Godt over ti år senere har vi fortsatt mye glede av disse bladene, samtlige ligger nå på nett. God fornøyelse! (Les alle utgaver...)

 

Lille Grisen

Follo Petanca Klubbs medlemsblad med det fjonge navnet Lille Grisen ble gitt ut med jevne mellomrom i hele 11 år. Redaktør og flittig skribent var Terje Bratlie. Med hjelp fra sitt brede kontaktnettverk hentet han informasjon fra hele miljøet og tiltrakk seg dermed lesere også fra øvrige klubber, særlig etter at PetanqueNytt satte punktum.  

Etterhvert strømmet informasjonshungrige petanquespillere til forbundets nettsider og et eget diskusjonsforum på VG-nett. Terje kunne dermed med svært god samvittighet pensjoneres fra redaktøransvaret og takkes for de utallige timene han nedla for å gi spillere på tvers av klubber både nyttig og morsomt lesestoff i mange, mange år.

Send oss gjerne utgaver av Lille Grisen, slik at vi får samlet disse.

2003-utgaver: (15. mars 2003) (15. juni 2003)