Historikk

Gyldne tilbakeblikk

Årskavalkader 2009-2016

Enhver redaksjon med respekt for seg selv presenterer ved nyttårsskiftet en årskavalkade. Petanque.no kan ikke være dårligere. Klikk på lenken under for noe av det vi husker best fra de foregående årene:

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016)

 

PetanqueNytt

Hva var så PetanqueNytt?

- Medlemsblad for petanquespillere, med stoff fra petanquemiljøene ute og hjemme. Norges Boule Forbund startet opp dette bladet i 1991, med sin første redaktør Bjørn Olav Lyster. Etter hvert tok Lars Bentsborg over stafettpinnen og ledet redaksjonen med stødig hånd frem til år 2000. Godt over ti år senere har vi fortsatt mye glede av disse bladene, samtlige ligger nå på nett. God fornøyelse! (Les alle utgaver...)