Om FiF

Norges Fleridrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges Fleridrettsforbund ble stiftet 1. september 2007.

Idrettene Boccia og Teppecurling, Petanque og Friskis&Svettis er alle egne seksjoner i forbundet. Forbundet har til sammen 32 000 medlemmer fordelt på ca 135 idrettslag.

Nettside: fleridrett.no