FAQ Hvordan bygge bane?

Banemål

Ved avvikling av nasjonale og internasjonale mesterskap skal banen i følge regelverket måle 4 x 15 meter. For andre typer turneringer kan banene være mindre, men aldri under 3 x 12 meter. Dette av rent praktiske årsaker. 

 

Avgrensning

Kraftig nylonsnor er hyppig brukt for avdeling av baner. Planker, betongstein og steinheller kan også med fordel brukes, slik at kuler på avveie ikke forstyrrer spillet ved siden av, eller ender opp for langt unna banen.

 

Baneoppbygging

Velg et sted med både sol og ly, fjern ugress og vekster ned til et spadestikks dybde og rett jorda slik at den er i vater. Dekk gjerne bunnen med fiberduk eller svart plast, dette holder ugresset unna.

  • For "hobbybaner" anbefales et topplag av finere grus: 0-4 eller 0-6, helst maskinknust. Dette blir ofte brukt på gangstier etc.
  • Dersom man ønsker litt mer utfordrende baner, kan man velge grovere stein/grus på toppen.
  • Drenering er viktig å tenke på: bruk grovere grus/pukk i bunn.

Petanque kan spilles overalt hvor det er grus, men det er mange faktorer som spiller inn. Avhengig av formålet med banen, anbefales følgende oppbygging:

For det sosiale

10-15 cm tykt dekke av knust stein legges over et tilsvarende lag stabilgrus. Dette komprimeres med en markvibrator. Fordelen med den knuste steinen, er at den pakker seg godt da kornene ikke er slipt runde slik sandkorn er. Bland gjerne litt leire i stabiliseringsgrusen.

For det tekniske

Bruk et godt lag med kult til spilleunderlag. Dette kan også tilsettes underveis, etter hvert som steinmelet blir komprimert. - Dette også ved reperasjoner av banen, gjerne særlig på midten hvor det meste av spillet foregår. Leirholdig stabilgrus anbefales.