Klubbguide

På Norges idrettsforbunds nettsider finnes nyttig informasjon til  idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund. Her finnes viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder, og ikke minst hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi. (Besøk Klubbguiden)

 

Klubbutvikling

Trenger din klubb råd og hjelp til å tiltrekke dere flere medlemmer? Trenger dere input på hvordan dere kan utvikle dere som klubb? 
 

Kompetanseseksjonen i NIF har ansvar for felles rammer og retningslinjer for kurs, prosesser og verktøy som presenteres på disse nettsidene. Utvikling og oppfølging av fellestilbudene innen klubbutvikling skjer i samarbeid mellom NIF/idrettskretsene og særforbundene.

Fellestilbudene skal være slik at de kan ivareta ulike typer klubber med deres beov og interesser. Det er derfor laget noen  premisser som skal gjelde for klubbutviklingen. (Les mer...)