Seksjonsstyret takker for seg

09.03.2021

Seksjonsstyret 2019-2021 overlater på Årsmøtet stafettpinnen til ungt, friskt blod! Perioden har vært preget av full fart og flere prosjekter, men har selvsagt også vært sterkt preget av pandemien, med alle utfordringer disse har medført. Samtlige har takket nei til gjenvalg, men vi er trygge på at det nye styret vil utnytte muligheter, mestre problemer og se nye løsninger til det beste for hele PetanqueNorge.

Har dere lest? Styrets beretning 2019-2020

 

Vi vil de neste par ukene spikre de siste detaljer for å sikre en best mulig overgang, og vil selvsagt gladelig stå til disposisjon ved behov i oppstarten. Her er våre tanker om styreperioden som har vært, hva vi er glade for å ha utrettet, hva vi skulle gjort annerledes, og hva vi tenker om fremtiden.

Tusen takk for vår tid ved roret, vi gleder oss til å følge det nye styret!

 

Vanskelig å lese? (Klikk her)

 

 

I tillegg til disse fem består seksjonsstyret av Johnny Skjørberg fra Holmestrand Petanqueklubb og Silje Akre fra Follo Petanca Klubb. Johnny har hatt en viktig rolle i perioden som stedfortreder for Berit.