Invitasjon: Dommerkurs i Oslo 7. - 8. mars

19.02.2020

Seksjon Petanque inviterer interesserte til dommerkurs 7. - 8. mars. Også allerede utdannede distriktsdommere er velkomne til å delta for å friske opp gammel kunnskap og tilegne seg ny. Kurset avholdes av europeisk dommer Roger Smedenfeldt, kjent blant annet fra NM og tidligere kurs.

For å arrangere turneringer med rankingstatus i 2020-sesongen kreves en (1) ikke-spillende dommer eller to (2) spillende måledommere hvor minimum en har gjennomført dommerkurs.

Det er derfor av stor viktighet at klubbene er sitt ansvar bevisst og motiverer egnede kandidater til å gjennomføre kurset.

Vanskelig å lese? Se: Invitasjon i PDF

Av praktiske årsaker er antall plasser begrenset til 20, men ved stor interesse vil en utvidelse bli vurdert. Vi oppfordrer derfor ALLE interesserte til å melde seg på.

For Vestlandsklubbene vil et eget dommerkurs avholdes i Bergen 2. - 3. mai. Invitasjon og påmelding kommer senere. For deltakere bosatt på Østlandet er dette være en mulighet dersom helgen i mars ikke lar seg gjøre, og omvendt: Vestlandsdeltakere i mai. Reisekostnader vil ikke kunne dekkes av Seksjon Petanque, annet enn ved særskilte tilfeller.

Forrige gang et dommerkurs ble arrangert i Norge var i 2017, også den gang med Roger Smedenfeldt som kursholder. Den gang stilte 12 stykker, hvorav hele ni ble godkjent som distriktsdommere. Vi håper og tror dommerkursene i 2020 vil bli minst like utbytterikt. Vel møtt!

 

Påmeldte deltakere

Maija Juva (godkjent dommer)

Rune Andersen

Mohamad Mehdi

Rolf Ekre

Jarle Larsen

Bjørnar Endal

Johnny Skjørberg

Kjell Rune Karlsen

Frode Lerstein