Invitasjon: Dommerkurs i Oslo 7. - 8. mars

19.02.2020

Seksjon Petanque inviterer interesserte til dommerkurs 7. - 8. mars. Også allerede utdannede distriktsdommere er velkomne til å delta for å friske opp gammel kunnskap og tilegne seg ny. Kurset avholdes av europeisk dommer Roger Smedenfeldt, kjent blant annet fra NM og tidligere kurs.

For å arrangere turneringer med rankingstatus i 2020-sesongen kreves en (1) ikke-spillende dommer eller to (2) spillende måledommere hvor minimum en har gjennomført dommerkurs.

Det er derfor av stor viktighet at klubbene er sitt ansvar bevisst og motiverer egnede kandidater til å gjennomføre kurset.

Vanskelig å lese? Se: Invitasjon i PDF

Av praktiske årsaker er antall plasser begrenset til 20, men ved stor interesse vil en utvidelse bli vurdert. Vi oppfordrer derfor ALLE interesserte til å melde seg på.

For Vestlandsklubbene vil et eget dommerkurs avholdes i Bergen 2. - 3. mai. Invitasjon og påmelding kommer senere. For deltakere bosatt på Østlandet er dette være en mulighet dersom helgen i mars ikke lar seg gjøre, og omvendt: Vestlandsdeltakere i mai. Reisekostnader vil ikke kunne dekkes av Seksjon Petanque, annet enn ved særskilte tilfeller.

Forrige gang et dommerkurs ble arrangert i Norge var i 2017, også den gang med Roger Smedenfeldt som kursholder. Den gang stilte 12 stykker, hvorav hele ni ble godkjent som distriktsdommere. Vi håper og tror dommerkursene i 2020 vil bli minst like utbytterikt. Vel møtt!

 

Påmeldte deltakere

Maija Juva (godkjent dommer)

Rune Andersen

Mohamad Mehdi

Rolf Ekre

Jarle Larsen

Bjørnar Endal

Johnny Skjørberg

Bjørn Arne Nordhagen