Styret informerer | Juniorsatsning

10.09.2019

Styremedlem og ansvarlig for juniorsatsningen har i dag på vegne av Seksjon Petanque sendt ut brev til alle landets klubber. Brevet gjengis i sin helhet i det følgende:

 

Hei alle sammen,

Det er som kjent er få, eller rettere sagt nesten INGEN, juniorer i det norske petanquemiljøet. Det er det på tide å for alvor gjøre noe med det: Vi vil vel ikke at petanque i Norge skal forsvinne?

Det første å starte med er en positiv innstilling på at det er mulig, for det er det! Og med positiv innstilling ser man muligheter. MANGE muligheter.

Seksjonen trenger hjelp av klubbene til å tenke ut ideer/måter på å skape et godt miljø for barn og unge. Vi oppsummerer det viktigste i fire punkter:

  1. Økonomi

Seksjon Petanque har tilgang på midler (POST-3 midler) som kan brukes på junior-utvikling. Midlene er der for å brukes, og kostnader vil ikke være noe å bekymre seg for så lenge man holder seg til rammene. Det kan søkes støtte for alt fra halleie, minibuss, petanquetrøyer og pizza!

  1. Ideutvikling

Barn og unge har ulike behov og ønsker. Viktigst for de yngste er å være sammen: Mer lek enn trening, men med Petanque som fellesnevner. For de eldste vil kanskje det viktigste være et mål om å spille Junior-EM eller Espoir. Felles for både barn og unge (og voksne) er samholdet, følelsen av å være en flokk. 

Hvordan kan vi best tilrettelegge samlinger, kampoppsett og turneringer for disse? Hvor ofte bør man ha samlinger? Hva med et større mål om en fremtidig juniorleir?

Husk! Aktiviteter og samlinger passer like bra sommer som vinter!

  1. Målgruppe

Vi trenger å finne ut hvordan vi kan kapre med oss barn, og det enkleste er å begynne med oss selv:

Spillende foreldre/besteforeldre tar med sine små. Siden inviterer disse med seg venner, og en større gjeng kan lettere tiltrekke seg andre barn.

Dersom man har tid og anledning er det også gode muligheter for å selge inn petanque i skole og sfo, fritidsklubber osv. Dette krever mer planlegging og dedikerte bidragsytere over tid. 

  1. Arrangører

Like viktig som å få barn til å stille, er å skaffe spillere som er villige til å arrangere. Hvem kan dele sine petanquekunnskaper til barn i ulike aldre og stille på treningsøkter?  (NB! Det kreves politiattest)

 

Jeg ber klubbene gjøre seg noen tanker, idemyldre og gi meg tilbakemelding på hvordan vi kan løse utfordringen. 

I tillegg ønsker vi en oversikt over antall aktuelle barn, deres alder og relasjon til eksisterende spillere. Hvis vi får vite hvor mange det er der ute og hvilken aldersgruppe de er i, så er det enklere for oss å lage et egnet opplegg.

Ikke minst ønsker jeg å vite hvem i klubbene jeg kan kontakte for et samarbeide med og på tvers av klubbene.

Dette kan sendes til meg pr. epost cha.jayer@gmail.com

Vi avhenger av at FLERE gjør en innsats og jeg håper å få tilbakemeldinger fra dere. Ingenting vil skje av å knipse med fingrene eller se på klokka, vi må starte et sted for å få i gang noe!

Tenk å få til 1 juniorsamling tidlig i sesongen 2020 (og gjerne allerede i 2019)? Det hadde vært en fantastisk start på noe mer langsiktig!

 

Mvh Charlotte Jayer 

Styremedlem Seksjon Petanque, ansvarsområde Junior