Tusen takk, Signe

06.04.2019

Signe Hovind fikk stående applaus da hun på Årsmøtet lørdag 30. mars takket for seg som leder for Seksjon Petanque.

Skjønt, vi får heldigvis gleden av å ha henne sentralt i miljøet også fremover. I fjor ble hun utnevnt som generalsekretær i CEP, det europeiske petanqueforbundet, og her hjemme i Norge blir hun å finne som andre visepresident i Norges Fleridrettsforbund.

I åtte samfulle år har hun vært øverste leder i norsk petanque, et verv hun har utført på mesterlig vis. På mange måter videreførte hun dermed arbeidet hennes mann Torgeir utførte på nittitallet. Da var han leder - President - i Norges Petanqueforbund, og Signe var trolig mer enn delaktig i arbeidet som hans nærmeste støttespiller. Hennes innsats for PetanqueNorge er ikke bare imponerende, men også rørende godt.

Signe har brukt utallige timer, energi og trolig også egne midler på å fremme petanque og legge forholdene til rette for oss alle. Da hun ble valgt inn som leder på årsmøtet i 2011 hadde hun også i flere perioder virket som styremedlem. Alle som kjenner Signe forstår at hun også her tok på seg flere oppgaver enn hva vervet egentlig tilsa.  

Hva mer som skjedde på Årmøtet? Protokoll fra Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbund forventes ferdigstilt og signert i neste uke. Egen artikkel vil publiseres i forbindelse med dette.

La det ikke være noe tvil: Hun fortjener all applaus og gode ord.

Takk for innsatsen og alt du har gjort for oss. - Og takk for at du fortsatt holder ditt engasjement levende, nå i litt andre posisjoner!

 

Takk for det gamle, til lykke med det nye

Som leder var Signe Hovind selvsagt ikke alene i styret. Sammen med nestleder Ronny Gudmundsen, Bjørn Vidnes, Charlotte Jayer og Karianne Fleischer presenterte hun på Årsmøtet små og store hendelser, arbeidsprosesser, målsetninger og resultater fra perioden 2017-2019. Også Lars Gunnar Lingås og Odd Porsmyr har hatt posisjoner i seksjonsstyret, men måtte underveis i perioden trekke seg av helbredsgrunner.

I likhet med Signe har også Ronny og Karianne valgt å takke for seg, mens Bjørn og Charlotte fortsetter i det nye styret.

Signe Hovind redegjorde for hele perioden 2017-2019 under Årsmøtet på Clarion Hotel Gardermoen. Rolf Hermansen gjorde som sedvanlig en utmerket jobb som ordstyrer. Her med Eline Oftedal, President i Norges Fleridrettsforbund, et verv hun stilte til gjenvalg til på Tinget. - Med suksess.

Valgkomiteens Gunvor Berge, Johnny Skjørberg og Einar Jakobsen fremla sitt forslag til nytt styre, en sammensetting som ble enstemmig vedtatt:

  • Leder: Eli Gjengstø, GPK
  • Nestleder: Bjørn Vidnes, OPC
  • Styremedlem: Charlotte Jayer, GPK
  • Styremedlem: Vebjørn Bjørkås, SPK
  • Styremedlem: Berit Sæbø, BPK
  • Varamedlem: Johnny Skjørberg, HPK
  • Varamedlem: Silje Akre, FPK

Tanker fra ny leder

På vegne av det nye styret takker jeg for tillitten. Dette er en positiv og engasjert gjeng jeg virkelig gleder meg til å samarbeide med i styret. Jeg har stor tro på at vi skal oppnå mye bra sammen.

- Så får det bare være at jeg føler at å overta som leder etter Signe er tidenes hoppe-etter-Wirkola-utfordring. Jeg er uansett trygg på at mine to tidligere perioder som styremedlem og ikke minst ti år som webredaktør har gitt meg god oversikt over hva som skjer i miljøet. Det er lite som gleder meg mer enn nye innslag, det være seg konsepter, spillere eller klubber, og som leder har man mulighet til å jobbe konkret for å rekruttere, markedsføre og tilrettelegge for allerede eksisterende miljø. Da spørsmålet fra valgkomiteen kom kunne jeg rett og slett ikke si fra meg muligheten.

Jeg har personlig mye å takke Signe for. Hun satt i seksjonsstyret da jeg ble spurt om å ta over ansvaret for nettsiden, og i 2012 inviterte hun som seksjonsleder meg med til EM som reporter. Jeg ble helfrelst, og etter dette har det neppe gått en dag uten at jeg har tenkt på petanque. Siden har hun fortsatt å hjelpe til, oppmuntre og inspirere.

Selv om jeg har gått i «hennes skole» vil jeg ikke kunne være noen kopi av henne. Det har jeg ikke kapasitet til. Det tror jeg ingen har. Hele styret skal trå til, og neste uke har vi vårt første møte sammen. Sentralt på agendaen er fordeling av ansvarsområder og idemyldring av arbeidsoppgaver og delmål. Endelig får vi startet opp på ordentlig!

Jeg tror vi har alle muligheter og tiden er inne for nytenking. Vi har barn i våre rekker som snart vil være i passende junior-alder, vi har et voksende miljø i Midt- og Nord-Norge, vi deltar for første gang i NM-veka og vil der kunne få sårt tiltrengt TV-tid. Videre vil arbeide for innendørsanlegg, både eksisterende og ønskede, måtte prioriteres. - Og mye, mye mer. Det er mye å ta fatt på.

PetanqueNorge har et stort potensiale til å vokse, og utfordringen blir å se etter muligheter - og gripe sjansen. Dette skal vi greie sammen, både innad i styret og på tvers av klubber og geografisk tilhørighet.

God ny periode!

 

Eli Gjengstø

Leder, Seksjon Petanque