Årsmøte og Tinget: 30 mars 2019

14.01.2019

Innkalling til Årsmøte i Seksjon Petanque og Tinget til Norges Fleridrettsforbund er sendt ut til landets klubber, dette til informasjon.

 

Lørdag 30. mars

Clarion Hotell & Congress Oslo Airport

kl. 09.30-14.00: Årsmøte Seksjon Petanque

kl. 14.00-15.45: Tinget i Norges Fleridrettsforbund

 

Bindende påmelding av antall deltakere sendes innen 22. februar.

Sakspapirer sendes ut senest 16. mars.

De saker som det enkelte lag ønsker å ta opp på tinget, må sendes skriftlig med begrunnelse og være undertegnet av klubbens leder til jeppe.hansson@nif.idrett.no innen 22. februar.

Saker for årsmøtet i Seksjon Petanque sendes til arild.skjaeveland@nif.idrett.no innen samme dato.