EM 2016 | Norges kamper

12.09.2016

Norges damelandslag spilte fem runder innledende og endte på fjortendeplass sammenlagt før sluttspillet. Andre kamp i åttendelspoolen ble vunnet, men dessverre gikk det ikke som vi ønsket i skillematchen. Likevel, delt 9. plass er en plassering vi kan være svært fornøyde med!

Slik gikk det for de norske spillerne, kamp for kamp:

Kamp 1: Norge vs Polen, 4-13

Fra start: Gunvor Berge, Ellen Johansen og Ranu Homniam. Ubenyttet reserve:Lisbeth Fossen.

Se hele kampen: (Live Streaming)

Kamp 2: Norge vs England, 5-13

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Ubenyttet reserve: Ellen Johansen.

Omg 1: Norge bruker fire kuler på å ta poeng. England svarer med carreau. Skytteren er fortsatt i slaget! Ranu legger langt bak og ut til siden. England legger poeng nr 3,4 og 5. 0-5

Omg 2: Ranu treffer og Gunvor inn til poeng. E på gris. Ranu treffer såvidt, men poenget blir liggende i grusen. Lisbeth toucher p. England fjerner. L poeng. E bommer. E bommer. 0-6

Omg 3: England bak. G bak men poeng. E legger kort. England legger skjev bak og poeng. Gunvor poeng mot englands kule. Eng kort. Eng på gris. R carreau men gris bak. L på gris. Eng nære. Lisbeth med poeng nr 2. Ranu sprettball. 2-6

Omg 4: Gunvor lang. E p bak. G lang. L på gris. E skyter og flytter alt. Poeng til Gunvors første lange kule. England fjerner. Ranu litt lang på skudd. L foran gris. E bom. E treffer nok. R inn til p. E bom. 3-6

Omg 5: Gunvor litt lang. E kort. E poeng litt til siden. Gunvor inn til p. E fjerner. Lisbeth inn til poeng. Stødig nå Lisbeth. E bom. E lang. E veldig lang. Lisbeth legger litt bak E' beste kule. R legger inn nr 2. Kort på siste. 5-6

Omg 6: Gunvor skjev foran. E poeng. Ranu fjerner. E inn med poeng igjen. Ranu bommer men flytter gris fordel Norge. E inn foran gris. Gunvor litt lang. Lisbeth litt kort. Og litt kort igjen. E litt skjev, skudd for 2? Carreau=3. E litt kort. Litt defensivt norsk spill. 5-9. 

Omg 7: England spiller stadig kort. Gris måles til 6+. E p rett bak gris. Ranu fisletreff. G legger lang. G legger poeng. Fisletreff av E, men nok. L akkurat for kort. L forsøker å dytte. Nok. E legger kort. E dytter inn kule til poeng. Ranu spiller mot og lager poeng. England treffer =2? E legger inn og 5-12

Omg 8: England skjev. L lang, L poeng. E subbetreff, men tar poeng. Ranu fjerner. E carreau. Gunvor nesten p. Og igjen. Og takk for kampen. 5-13.

Kamp 3: Norge vs Finland, 12-11

Fra start: Ellen Johansen, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Spillerbytte: Ellen ut etter tre omganger, Gunvor Berge inn.

Omg 1: Gode legg og skudd, men bom på siste og 0-1

Omg 2: F skjev foran. Ellen 2x kort. L litt lang. L får en stuss, men god nr 2.ranu lang på innspill. Deretter p bak gris. Finland bommer, og ny bom. F legger lang, men borti vår kule? F legger kort. F legger inn poeng. 0-2

Omg 3: Finland legger nær gris på siden. Ranu treffer mellom og flytter gris sidelengs til poeng Norge. F legger ny ved gris. R bom???? Ellen får 2 sprettballer. Lisbeth stopper 2 ganger i grusen. Finland plusser på (men bommer også) og det er 0-5.

Omg 4: Gunvor inn for Ellen. Finland kort foran. Gunvor blir lang. Og enda lenger. Lisbeth inn til poeng. F legger poeng på andre siden av grisen. Lisbeth går i Fs kule foran. Ranu blir litt for løs for å dytte inn, og deretter litt for lang. Finland har også problemer og kan (heldigvis) bare plusse på til 0-7

Omg 5: F skjev til siden. Lisbeth på gris. F skyter gris nesten ut og legger deretter kule 60 cm foran. Lisbeth forbi og inn til poeng. Finland kort og går deretter i egen kule. Finland går så i poengkula og gjør den bedre. Gunvor får en sidesprett. Gunvor legger inn poeng nr 2. Ranu lang og lang. Nå er vi i gang 2-7

Omg 6: Lisbeth ved gris. F treffer, men vi har poeng. F legger poeng bak. Lisbeth blir litt kort. Gunvor legger poeng litt bak. Finland legger på. Gunvor litt kort. Ranu litt lang. Og enda lenger. Finland legger inn og deretter lang. Og kort. 2-9

Omg 7: F til siden. Gunvor p foran. F bommer. F legger p bak gris. Ranu treffer. F legger mot egen kule, men mangler litt. F legger kort. Og kort igjen. Gunvor inn i poengplass, men vipper ut. R rører finske kuler, men ikke nok? Lisbeth stopper i kule foran og bommer på skudd for 3. 3-9

Omg 8: Gunvor litt kort. F skjev og deretter inn til poeng. Gunvor gjennom og inn til poeng. F bommer. F legger på poengkula. F legger litt bak. F prøver forgjeves å dytte inn egen. Lisbeth flytter gris for å lage plass. Ranu treffer gris ut -2p. 5-9

Omg 9: Gunvor på gris. Finland treffer og får bedre plass. Finland legger poeng 40-50 cm foran. Gunvor legger ved siden av - mangler 3mm. Gunvor legger lang. Lisbeth inn til poeng. F legger kort. F prøver nok en gang å dytte. Og får dyttet inn. Ranu treffer skjevt og legger vårt poeng bak det finske. Lisbeth stopper i kule foran. Ranu stopper i muren. Finland inn med poeng bak gris. 5-11

Omg 10: F foran gris. Ranu løfter bort. Gunvor poeng. F fjerner. Gunvor til gris. F skyter egen. F litt kort foran. Finland nesten poeng litt forbi grisen. Finland kule like foran gris. Ranu skyter og fjerner for å lage plass. Lisbeth legger inn p ved gris. + foran gris, og nå er det to omganger til 8-11

Omg 11: Gunvor poeng bak gris. Finland litt for lang. Finland nok en kule en tanke lang. Finland inn ved gris. Ranu treffer rent. Finland inn til p ved gris igjen. Ranu treffer såvidt og Finland får poeng foran vår kule. Gunvor såvidt for lang. Lisbeth går mot og frigjør 2 norske kuler. Finland legger foran og dreper ett poeng. Lisbeth dropper - litt farlig å prøve å få flere 9-11 før siste gris.

Omg 12: Gunvor litt bak. F til gris. Ranu fjerner med semi. F inn til nytt poeng. Gunvor inn til poeng. F treffer såvidt, men fjerner ikke. Finland veldig kort. Finland veldig lang. Finland kort igjen. Ranu skyter for å skape plass, men treffer ikke ordentlig. Lisbeth prøver det samme skyter igjen og vinner 12-11

Kamp 4: Norge vs Russland, 12-8

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Ubenyttet reserve: Ellen Johansen.

Omg 1: Gunvor på gris. R bom og deretter såvidt treff. R poeng i "skytegropen". Ranu bom. Ranu bom. Gunvor inn til poeng. R lang. Russland legger seg i nakken på Norge - to ganger. Lisbeth poeng, men siste kule reduserer til 1 poeng. 1-0

Omg 2: Gunvor litt kort. Russland kortere. R inn til gris. Ranu treff og blir liggende. R treff. Gunvor foran til p. R kort. R poeng bak gris. Ranu bom. Lisbeth treffer, men for løst i all grusen. Lisbeth skyter for lang. R legger inn og lager 3. 1-3

Omg 3: R på gris. Ranu treff. Gunvor rett bak gris. R bom. R legger foran gris, men ikke p. R legger til siden for gris. R dytter inn til p. Ranu treff, men ikke nok. Gunvor inn ved gris. R inn med p? Lisbeth kort to ganger. 1-4

Omg 4: R kort. Gunvor innom kula foran, men såvidt forbi. R ved gris. Ranu bom. Gunvor kort. Lisbeth nesten frem til poeng. Lisbeth foran. Ranu skyter - overfører såvidt. R legger lang. R bom. R legger kort + lang. Et poeng til Norge. 2-4

Omg 5: Gunvor rett foran gris. R bom. R poeng på siden. Ranu fjerner. R kort. R treffer semi. Ranu bom. Gunvor kort. Lisbeth lang + bom. R kort. R legger inn. 2-6

Omg 6: R kort. Gunvor foran gris. R bommer, men tar med grisen og får poeng. Ranu bommer. Gunvor litt kort. Lisbeth kort. Lisbeth til gris. R bom. R bom. R bom. R bom. 3-6

Omg 7: Gunvor ved gris. R treffer såvidt. R legger litt kort. R legger inn foran gris. Ranu bom. Ranu carreau. R treffer, men flytter bare vår kule nærmere gris. R kort. R poeng. Lisbeth bom Lisbeth carreau. Gunvor inn med 4. 7-6

Omg 8: Gunvor litt kort. R kortere. R til gris. Ranu carreau. R bom. R bak gris. R legger inn poeng bak. Ranu treffer såvidt, ikke nok. Lisbeth bom, men flytter gris. Gunvor legger, men ikke på poengkula. Lisbeth bom. Russland legger inn til 2. 7-8.

Omg 9: R kort. Gunvor forbi til poeng. R poeng. Ranu treffer såvidt, men ikke nok. Gunvor inn til poeng. R bom. R bom. R kort.R p. Ranu treff men ikke nok. Lisbeth inn med poeng. Deretter kort. 8-8 og to grisekast til.

Omg 10: Gunvor rett foran gris. R bom. R bom. R poeng på siden av gris. Ranu bom. Ranu carreau. R legger rett til siden for poenget vårt. R legger litt skjev. R inn i boet. Gunvor inn til poeng. Lisbeth litt skjev. Lisbeth dropper. Tar litt tid med måling - dommere går ikke fort. Men, 10-8

Omg 11: Gunvor ved gris. R spiller defensivt og legger inn. Ranu skyter semi. R legger skjevt. R legger p. Ranu skyter men flytter gris til R og R ligger med 2. Gunvor går gjennom - for lang. Lisbeth inn foran gris- nr 2? Lisbeth legger inn poeng. Vi er tomme. R dytter inn Lisbeths førstekule. R carreau på egen, men ikke poeng. R bom. Norge vinner 12-8

Kamp 5: Norge vs Nederland, 13-11

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Ubenyttet reserve: Ellen Johansen.

Omg 1: Gunvor litt bak. N litt lang og enda litt lenger. N såvidt poeng bak. Gunvor litt kort. Ranu skyter egen. Lisbeth kort, og tre norske kuler foran. Ranu legger nesten poeng. N poeng. N poeng? 0-3

Omg 2: N litt kort og skjev. Gunvor på gris. N carreau, men grisen flytter seg. N legger ved gris. Ranu bommer såvidt. Ranu treffer og tar poeng. N legger poeng ved gris. Lisbeth bommer. Gunvor nesten poeng  Lisbeth legger og tar poeng? N legger lang. N tar poenget. 0-4

Omg 3: N legger ved gris. Ranu bommer. Ranu carreau. N carreau. Lisbeth bom. Gunvor legger bra, men bak poenget. Gunvor litt kort foran. Lisbeth legger kort av gris. N skyter bort. N legger poeng nr 2 og 3. 0-7

Omg 4: N 80 bak. Gunvor poeng bak. N legger poeng bak. Ranu bom. Gunvor litt kort. Lisbeth poeng foran. N fjerner. Lisbeth inn med poeng. N bommer. N bommer. N legger poeng. Ranu treffer dobbel med semi. 4-7

Omg 5: Gunvor litt lang bak gris. N legger kort. N legger poeng til siden. Gunvor bittelitt kort. Ranu bom. Lisbeth foran, men litt kort. Lisbeth lang. Ranu legger poeng. N bom. N bom. N treffer såvidt, men vi har poenget. N legger inn 1. 4-8

Omg 6: N på gris. Ranu semi. N bom. N legger lang. N legger skjev. N legger poeng ved vår. Ranu bommer. Lisbeth spiller mot, men ikke nok. Lisbeth spiller gjennom, men åpner for Gunvor. Gunvor legger poeng + en skjev. 5-8

Omg 7: Gunvor på gris. N bommer, men flytter gris. N legger foran gris. Ranu treffer, men N ligger fortsatt. Gunvor legger poeng foran. N bom. N legger poeng. Ranu treffer. N legger litt for kort. N legger lang. Lisbeth bommer. Skyter om igjen for 2, men treffer grisen og N får to poeng. 5-10

Omg 8: N 30 cm til siden av gris. Gunvor lang. Gunvor på gris. N bommer men flytter gris. N 20 cm fra gris. Lisbeth helt frem, men kula vipper på utsiden av poenget. Ranu bom. Lisbeth poeng rett foran gris. N bom. N bom. N lang. Ranu bom for to. 6-10

Omg 9: Gunvor litt bak. N poeng til siden for gris. Ranu treffer, men for løst. Gunvor inn til poeng. N bom. N bom. N legger litt langt. N litt kort midt foran. + en lik. Lisbeth litt kort, deretter inn til p. Ranu for langt ut. 8-10

Omg 10: Gunvor på gris. N treffer. N legger ved gris. Ranu treffer – semi. N inn til poeng. Gunvor inn rett bak gris. N inn med poeng foran. Ranu treffer løst og dytter N til gris. Lisbeth legger lang. Lisbeth litt kort og skjev. N bommer for å lage plass. N lang. 8-11

Omg 11: N legger ved gris. Ranu bommer. Bommer igjen. Gunvor sniker inn poengkula. N bom og bommer igjen. N legger lang, N toucher poengkula. N legger skjev. Tiden er ute. 2 grisekast. Gunvor litt skjev. Lisbeth litt kort. Lisbeth kort/skjev. 9-11

Omg 12: Gunvor ved gris. N hopper og spretter. N inn på gris. Ranu fjerner. N legger lang. N lang igjen. N spretter skjev. N spretter skjev. Gunvor inn med poeng nr 2. Lisbeth skjev. Lisbeth poeng nr 3 Ranu poeng nr 4. 13-11

Åttendelspool

Kamp 1: Norge vs Sverige, 5-13

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Spillerbytte på stillingen 2-6: Ranu ut, Ellen Johansen inn.

Grunnet delegatmøte ble det ikke skrevet eget referat fra kampen. Svensk Boule har skrevet runde for runde på sin (Facebook-side).

Kamp 2: Norge vs Ungarn, 13-8

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Ubenyttet reserve: Ellen Johansen.

Omg 1: U bak gris. Gunvor stusser langt og legger deretter på gris. U bom. U treffer såvidt, men nok. Ranu fisletreff. U ligger fortsatt. Lisbeth kort og deretter akkurat forbi p. Ranu legger siste kula vår foran. U legger inn for 2. U to legg ut. 0-2

Omg. 2: U 70 foran. Gunvor p 20 bak. U legger mot Norge og tar p. Ranu fjerner. U kort igjen. U bommer. U legger p ved gris. Ranu bom. Lisbeth skyter egen. Nå må vi redusere. Gunvor legger og blir nr 2. Lisbeth kort. U prøver å dytte inn men spretter over. 0-3

Omg 3: U 30 foran. Ranu bom. Gunvor legger inn. U bom. U legger i egen foran. U bom. U legger kort. U legger borti vårt poeng - nok? Ranu fjerner et poeng. Gunvor dytter U kule nærmere gris. Lisbeth to kuler igjen. Lisbeth skyter og fjerner U. Kort. 3-3

Omg 4: Gunvor på gris. U bom og bom. U skyter for 3. gang, men dytter vår kule rett bak gris. U legger siden gris. U rett foran. Ranu bom og bom. Lisbeth skyter egen. Gunvor stusser langt. Lisbeth legger og reduserer? U skyter på siste og grisen hopper bakover, men der lå en ungarsk kule nærmest. Men kunne endt verre. 3-4

Omg 5: U kort. Gunvor 20 foran gris. U "skyter". Gunvor nesten på gris. U bom. U bom igjen. U i eget 1.legg. U legger lang. Gunvor legger inn nr 2.. Lisbeth legger litt kort. Lisbeth kort igjen. Ranu bommer to ganger for 4. Dessverre dårlig uttelling. 5-4

Omg 6: Gunvor halvmeter foran. U p 20 foran. Ranu skyter og blir liggende på gris. U treffer såvidt, men skyver bare p bak gris. U bommer. U 40 foran. U skyter gris over på banen ved siden av. U har poenget. Gunvor 40 cm foran (ca 11 meter) U p rett foran gris. Ranu bom. Lisbeth bom. Lisbeth semi. 7-4

Omg 7: Gunvor 40 bak gris. U litt kortere bak. Gunvor poeng siden gris. U inn på siden av vår til poeng. Ranu skyter men dytter inn på gris. Ranu treffer. U poeng foran gris. Lisbeth kort. Lisbeth kortere. U kort - godt for oss. U legger inn nr 2 deretter kort. 7-6

Omg 8: U kort. Gunvor på gris. U flytter poenget til siden for gris. U legger på gris. Ranu bom. Ranu treff, men grisen går også. U poeng ved siden av gris. Gunvor litt lang. Lisbeth legger kort. Lisbeth poeng rett bak gris. U treffer og fjerner. U lang men poeng nr 2. 7-8

Omg 9: U rett bak gris. Ranu treffer og lager plass til legg fra Gunvor. U bom. U bom. U legger kort. U legger kort. Og hvis dere tenker at dette går langsomt så er det på grunn av ungarsk coachbistand. U legger kort. Kom igjen Norge! Gunvor lander på kule foran. Lisbeth på gris. Lisbeth kort. Ranu stopper i kuler foran. 9-8

Omg. 10: Gunvor 50 bak gris. U kort. U 30 skjev foran. Gunvor litt lang og skjev. Lisbeth poeng foran. U dytter Lisbeth nærmere gris. U bom. U kort. U kort men stenger godt. Ranu carreau for å lage plass. Ranu kort på skudd for flere. Lisbeth prøver å flytte gris for ferdig, men vi får 2 og beholder gris. 11-8

Omg 11: Gunvor lang. U på gris. Ranu bom. Gunvor greier å stjele plass ved grisen. U dytter nok ut. Lisbeth litt lang. Lisbeth tar poeng - 2? U bommer. U bom. U bom. Bom. 13-8

Skillematch: Norge vs Sverige, 5-13

Fra start: Gunvor Berge, Lisbeth Fossen og Ranu Homniam. Spillerbytte runde 7: Ranu ut, Ellen Johansen inn.

Omg 1: S legger på gris. Ranu fjerner med semi. S legger kort. S bak og poeng. Gunvor ved gris. S legger nesten på. S legger skjev. S kort. Gunvor prøver å få med gris. Lisbeth inn i boet men ikke p. Lisbeth skjev. Ranu carreau. 2-0.

Omg 2: Gunvor kort. S inn ved gris. Ranu fjerner. S p men kort. Gunvor langt forbi gris. Lisbeth p til siden for gris. S carreau. Lisbeth kort. Ranu legger lang. S skjev i kule foran. S kort igjen. S kort igjen. 2-1

Omg.3: S legger kort. Gunvor 40 foran gris. S stopper i vår kule. S legger rett bak gris. Ranu fjerner. S inn til p. Ranu bommer. Lisbeth bom. Gunvor i nakken på poenget. Lisbeth dytter poenget nærmere. S misser på 2 kuler. 2-2

Omg 4: S 30 bak. Gunvor litt skjev men god lengde. Gunvor litt kort. Lisbeth nesten på gris. S fjerner med semi. Lisbeth lang. Ranu litt kort. Ranu litt til siden for gris poeng? S bom. S legger bak p? S legger på gris. S legger lang. 2-4

Omg 5: S på gris. Ranu bom. Ranu treffer så vidt, poengkula bak gris. Gunvor litt lang. Gunvor litt bak og skjev. Lisbeth veldig kort. Lisbeth inn til p. S skyter egen. S bommer. S treffer men flytter poenget vårt bak gris bare. S legger rett mot gris. Hvem har p? Dommer tilkalles. Sverige dropper siste kula og tar ett poeng. 2-5

Omg 6: S meter kort. Gunvor 40 cm siden. S på gris. Ranu bom. Bom igjen. Gunvor nesten ved gris. Lisbeth nakken på poenget. Lisbeth kort. Og Sverige har mange kuler igjen. S bom. S kort. S kort. S tar poenget selv om de har kule igjen. 2-6

Omg 7: Ranu ut. Ellen inn. S på gris. Ellen fjerner. S rett ved gris (som nå har flyttet seg til ca. 11 m) Gunvor litt kort. Gunvor veldig høy og kort. Lisbeth en tanke lang. Lisbeth poeng. S bom. S bom igjen. S kort. S litt kort. Ellen litt forsiktig. 3-6

Omg 8: Gunvor litt kort. S enda kortere. S sniker seg forbi med 1/2 kule. Gunvor p bak. S spiller inn egen. Ellen skyter men flytter grisen til S kule bak. Lisbeth litt kort på innspill. Lisbeth god kule foran. Ellen også foran, men fortsatt plass for Sverige. S legger p nr 2 ved gris. Og nr 3, og nr 4. 3-10

Omg. 9: S lang. Gunvor like foran gris. S bom. S poeng. Ellen fjerner. S kort. S kort. S skjev. Gunvor går i kule foran p. Lisbeth inn til p. Lisbeth ikke helt fram. Ellen litt kort. 5-10

Omg 10: Gunvor rett foran gris. S treffer, men vi har p. S foran gris men plass til Gunvor. S tar poeng mot vår kule. Lisbeth kort. Lisbeth poeng. S skyter feil kule. S inn med poeng. Ellen bom. Ellen spiller ut det svenske poenget. Sverige skyter og kontrer og vinner. 5-13