NM 2021 | Skytekvalifisering

10.08.2021

Fortvil ei, Norgesmesterskapet 2021 er slettes ikke historie. Åtte øvelser ble gjennomført med glans på Bildøy med Bergen Petanqueklubb som teknisk arrangør. Stadig gjenstår to øvelser: NM Trippel Mix og NM Presisjonsskyting.

Det er på Hvitstein Stadion i Holmestrand det hele skal foregå - og avsluttes. Kuler skal legges og skytes, noen skal spilles inn og andre kuler skulle ikke vært spilt inn. Spillere skal stå stødige i ringen, gjøre sitt beste, slippe rett, skru inn, juble og fortvile. Medaljer skal henges rundt halsen, norgesmestertitler skal gå inn i historiebøkene.

4. og 5. september skjer det. Først Trippel Mix, øvelsen som egentlig skal foregå i NM-veka, deretter Presisjonsskyting. Mens alle som vil kan delta i Trippel Mix - så fremt man har løst lisens og har lag, selvsagt - gjennomføres forhåndskvalifsering i skyteøvelsen. 

Fire regioner har ansvar for hvert sitt kval og på det viset fylle opp tildelte plasser. Nytt av året er at grensen for å kvalifisere seg til NM er 15 poeng. Dersom en region ikke lykkes å fylle opp sine plasser, ja da går plassen videre til en skytter som har fått 15 poeng eller mer i en annen region. Slik skal både geografisk spredning hensyntas og kvalitet sikres.

Alt man trenger å vite om opplegget kan leses i denne artikkelen.

Mens vi venter på NM-helgen kan vi lade opp med å følge med på kvalifiseringen. Utenom kvalifiseringsplassene er regjerende norgesmester automatisk kvalifisert.

Som kjent ble NM Presisjonsskyting ikke arrangert i 2020, så vi må tilbake til 2019 for å finne norgesmesteren: Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih fra Groruddalen Petanqueklubb. Den gang var han bare 18 år! Hans finalemotstander Gildas Mevel (OPC) er for øvrig også å finne på deltakerlisten - som en av de kvalifiserte i Oslokvalet.

(Foto: Arkivbilde, Petanque.no)

Regjerende norgesmester og øvrige på pallen under NM 2019: Gildas Mevel (sølv), Gabriel G. Bel-Lafkih (gull), Viljar Losnegard og Ståle Baksetersveen (bronse). Viljar og Ståle skyter hver sin kvalifisering, for henholdsvis region 4 (Vestlandet, Midt- og Nord-Norge) og region 3 (tidligere Vestfold).

 

Ikke blant de kvalifiserte? Nå kan du både spille selv OG følge med på ferden opp til pallen: Holmestrand Petanqueklubb arrangerer lisensfri dobbelturnering parallellt med NM Presisjonsskyting søndag 5. september. 

 

Forhåndskvalifisering

Region 1: GPK, ØPC, OPC, SIN

Skytekvalifisering ble avholdt i Torshovparken lørdag 7. august. Maija Juva var dommer. Tolv skyttere fra to klubber deltok. Kvalifiserte skyttere er Robert Pettersen, Charlotte Jayer, Bastien Testaniere, Gildas Mevel og Camel Benkheira. Høyeste poengsum ble 31 poeng, deretter 26 poeng og resterende tre på 22 poeng.

(Foto: Odd Rudjord)

Region 2: BFII, FPK, PCH, HEP
Skytekvalifisering avholdes senere i august.

Region 3: HPK, STIF, STO, TTP
Skytekvalifisering ble avholdt i Holmestrand onsdag 11. august. Dommer var Gabriel G. Bel-Lafkih. Tre skyttere gjennomførte med mer enn 15 poeng, og de to tildelte plassene ble fylt av Johnny Skjørberg og Svein Erik Johansen, begge med 18 poeng.

Region 4: BPK, SPK, NID, NAM, SAL

Klubbene i vest, midt og nord gjennomførte kvalifisering til NM presisjonsskyting lørdag 14. august, med påfølgende Vestlandsmesterskap. Gjennomføringen ble gjort i SPK sine lokaler i Litlabøhallen. Det var 18 deltakare fra klubbane SPK og BPK tilstede, samt en deltaker fra SPK som gjennomførte utenom oppsatt dag. Det var ingen deltakere fra klubbene NID, NAM og SAL. Dommer var Sigurd Sævereid og seksjonsstyret var representert. 5 spillere, alle fra SPK, kvalifiserte seg til NM-kravet og fyller i utgangspunktet regionen sine 5 plasser. Hvorvidt samtlige ønsker å delta i NM er p.t. uklart. Best ble Harald Gjøsæter med 18 poeng, og resterende hadde alle 16 poeng hver.
(Foto: Stord Petanqueklubb)

 

NM Presisjonsskyting, deltakere

Regj. norgesmester: Gabriel G. Bel-Lafkih, GPK

Region 1 a: Robert Pettersen, GPK, 31 p
Region 1 b: Charlotte Jayer, GPK, 26 p
Region 1 c: Bastien Testaniere, GPK, 22 p
Region 1 d: Gildas Mevel, OPC, 22 p
Region 1 e: Camel Benkheira, OPC, 22 p

Region 2 a:
Region 2 b:
Region 2 c:

Region 3 a: Johnny Skjørberg, HPK, 18 p
Region 3 b: Svein Erik Johansen, HPK, 18 p

Region 4 a: Harald Gjøsæter, SPK,18 p
Region 4 b: Rolf Ekre, SPK, 16 p
Region 4 c: Lisbeth Johannesen, SPK, 16 p
Region 4 d: Rune Bekkevold, SPK, 16 p
Region 4 e: Gisle Hjelmen, SPK, 16 p

 

Venteliste, pr. 16.08.2021

1. Marius Wang, OPC, 20 p
2. Ranu Homniam, GPK, 19 p
3. Benny Bel-Lafkih, GPK, 19 p
4. Heidi Skjørberg Nilsen, HPK, 17 p
5. Jean Espic, GPK, 16 p

 

Tekst: Eli Gjengstø, Petanque.no