NM Presisjonsskyting | Kvalifisering

20.07.2021

Informasjon om avholdelse av kvalifisering til NM Presisjonsskyting 2021 er sendt ut til klubbene og gjengis som følger:

 

NM presisjonsskyting 2021

Det nærmar seg NM i presisjonsskyting, som i år skal finne stad i Holmestrand same helga som NM trippel Mix, Søndag 5/9-21.

Petanque-Norge er i denne sammenheng delt inn i 4 regioner, med utgangspunkt i geografi.

Som dere vil se er ikke regionene helt geografisk korrekte, de er fordelt for at alle klubber med lisensierte spillere skal ha mulighet til å kvalifisere seg. 

Kvalifiseringa skal som hovedregel arrangeres samlet, med deltagerne fysisk samlet. Samtidig vil det av geografiske eller andre særskilte grunner kunne avholdes som livestream. Rammene for dette skal eventuelt avtales med seksjonsstyret. 

Klubbene er delt inn på følgende måte: 

 • Region 1: GPK, Økern, OPC, Sinsen
 • Region 2: BFII, Follo, Hølen, Hamar/Elverum
 • Region 3: HPK, STIF, Stokke, Tønsberg, 
 • Region 4: Bergen, Stord, Nidaros, Namsos, Saltdal

I år er det 16 plasser i øvelsen. Disse plassene er fordelt etter antall lisenser i spilleåret 2020. En plass er reservert regjerende mester, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, som vant i Fagernes 2019.

Plassene til NM presisjonsskyting fordeler seg etter antall lisenser i 2020 og ser slik ut:

 • Region 1 - 5
 • Region 2 - 3
 • Region 3 - 2
 • Region 4 – 5
 • Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih

Hver region avholder sin egen kvalifisering, der hver spiller skyter en full runde. Det er score fra denne ene runden som er tellende kvalifiseringsscore til spilleren. 

Nedre grense for å kvalifisere seg er i 2021 satt til 15 poeng. 

 • Det skal være to personer med dommeransvar. En til å vurdere om det er 5, 3, 1 eller 0 poeng. En til å være fotdommer. Om begge dommere er fra samme klubb som skytter skal runden filmes for evt ettersyn.

 • Under kvalifiseringen skal ett av følgende krav være oppfylt med tanke på ettersyn: Enten representanter fra minimum to klubber til stede evt en representant fra seksjonsstyret til stede.  

 • Retningslinjer for å avholde digitalt/stream blir avtalt med seksjonen.

Om en region ikke klarer å fylle plassene med skyttere med sum over 15 poeng, kan seksjonen fordele plassen etter «lucky loser» prinsippet, altså beste ikke-kvalifiserte sum nasjonalt.

Hvis flere skyttere har samme poengsum, slik at ikke alle er kvalifiserte, skal det arrangeres omskyting mellom disse til en står med riktig antall spillere. 

Kvalifiseringen må være gjennomført innen 22/8. Hvis en region ikke avholder/melder inn innen fristen kan seksjonsstyret fordele plassene på andre regioner. Frist for å melde resultat er 23/8-21.