Styret informerer | Innkalling til Årsmøtet og Tinget 2021

22.12.2020

Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbundes avholdes lørdag 20. mars 2021 på digital plattform.

Digitalt seksjonsårsmøte og Ting gir en unik mulighet til å la mange i klubbene delta og bli kjent med hva som står på agendaen på sentrale politiske møteplasser. Vi oppfordrer til å gjøre dagen til en dag for hele styret og andre funksjonærer. Sitt sammen og følg med. Legg gjerne inn et eget program i løpet av dagen.

Se invitasjon, tidsplan og informasjon om påmelding:

FIF Petanque
Innkalling til Årsmøtet og Tinget 2021

Landets klubbledere har mottatt invitasjon pr. epost, ved utsendelse 22. desember 2020, dette til informasjon.

 

Redigert: Oppgitt antall stemmeberettigede.