Styret informerer: B-sluttspill

16.05.2020

Seksjonsstyret har vedtatt å gå bort fra det midlertidige forbudet mot flere sluttspill fra og med 21. mai, det vil si årets første rankingturnering. Det vil dermed kunne spilles - og deles ut rankingpoeng - i B-sluttspill både i HPK-turneringen og på Stord førstkommende uke.

Flere sluttspill gjør det enklere for arrangører å sørge for oppsett som gir tilstrekkelig antall kamper, og er dermed også en klar fordel for tilreisende lag.

Vi minner samtidig om viktigheten av å overholde det absolutte kravet om maksimalt 50 personer på samme spillested. Antallet inkluderer spillere, funksjonærer og publikum.

Stadige lettelser i restriksjoner gitt av myndighetene gjør at vi fortløpende vurderer endringer i de tilpassede reglene for sesongen 2020.

 

På vegne av seksjonsstyret

Eli Gjengstø