Viktig informasjon om kommende rankingturneringer

15.05.2020

Seksjon og klubber kastet seg rundt så snart det ble gitt klarsignal om arrangementer med inntil 50 personer. Vi har godt av å spille igjen, og vi har godt av å være sammen. Samtidig kolliderer begrensning på antall lag med vårt prinsipp om at turneringer med rankingstatus ikke skal ha noen begrensning, så fremt påmeldingsfristen overholdes.

 

Utfordringer og muligheter

Dilemmaer er til for å løses, og slik gjøres det:

1) Arrangører sørger for flere spillesteder, dersom antall påmeldte spillere sammen med ikke-spillende funksjonærer og dommere overstiger 50

2) Påmeldingsfrist fremskyndes mer enn normalt for å gi arrangørene tid til å klargjøre spillesteder, og for deltakere å planlegge transport

Vi presiserer at begrensningen på 50 personer er gitt av myndighetene, og gjelder for alle arrangement. Frem til en utvidelse av dette antallet skal taket på 50 overholdes.

Ellers viser vi til informasjon om terminlisten, regler og retningslinjer for rankingturneringer og ikke minst: overordnede regler som alle må sette seg inn i.

 

Fremskyndet påmeldingsfrist

Muligheten for fremskyndet påmeldingsfrist er noe både Holmestrand, Stord og Groruddalen så langt har benyttet seg av, og dette er i dag endret i terminlisten. 

  • HPK-turneringen 21. mai
  • Ny påmeldingsfrist: Mandag 18. mai kl. 12.00
  • Se påmeldte lag: HPKs hjemmeside
  • Stordturneringa Trippel og Dobbel 23. - 24. mai
  • Ny påmeldingsfrist: Onsdag 20. mai kl. 12.00
  • Se påmeldte lag og mer informasjon: SPKs Facebook-event
  • GPK-turneringen Dobbel/Singel 30. - 31. mai
  • Ny påmeldingsfrist: Torsdag 28. mai kl. 12.00
  • Påmeldte lag og mer informasjon kommer.

Trekning og fordeling av lag pr. spillested vil foretas og publiseres samme eller påfølgende dag. 

HPK-turneringens innledende spill vil trolig spilles på Hvitstein stadion i Holmestrand samt i Melsomvik. Dette medfører noe ekstra logistikk med hensyn til transport av spillere, men med  velvilje og tålmodighet er vi sikre på at alle finner løsninger på eventuelle problemer. Klikk dere gjerne inn på helsenorge.no for oppdaterte råd for innenlandsreiser. Vi er vant til å være lagspillere, vi er gode på å samarbeide. Følg med på trekning og spillested. 

Stord har også forberedt seg med planer om flere spillesteder, mer informasjon om dette legges ut på arrangørklubbens egen lenke over.

Vi er gledelig overrasket over hvor mange som så langt har meldt seg på disse turneringene, og om alle overholder smittevernreglene våre skal dette gå riktig bra. Vel møtt!