Norges Fleridrettsforbund: Nyhetsbrev, Korona status 8. mai

08.05.2020

KORONA – STATUS 8 MAI

Oppmykning av idretten

Myndighetene presenterte i går nye regler for idretten med virkning fra dags dato.

Treninger skal ha et øvre tak på 20 personer i en gruppe. Man kan ha flere grupper i aktivitet, dersom treningsarealet er så stort at man klart kan fysisk avgrense gruppene fra hverandre og opprettholder minimum 1 meter avstand og ivaretar de generelle smittevernreglene.   

Et idrettsarrangement skal ha en ansvarlig arrangør og skal ha et øvre tak på 50 personer.

Les pressemelding fra NIF etter gårdagens møte.

Felles idrettslige anbefalinger

Norges idrettsforbund publiserte i går fellesidrettslige anbefalingene på sine nettsider.

Idrettens felles veileder

NIF vil utarbeide en felles veileder for idretten og presentere den 11. mai.

Idretten skal nå jobbe tett sammen med helsemyndighetene for å utarbeide en veileder for oppstart og gjennomføring av barne- og ungdomsidretten. - Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund, og flere særforbund skal innen 11. mai utarbeide en felles veileder for hvordan idrettene kan tilpasse sine aktiviteter etter de nye bestemmelsene. Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier Kjøll.