Koronaregler for organisert petanquespilling

16.06.2020

Fra og med mandag 15. juni er det tillatt å avholde idrettsarrangement med inntil 200 personer så fremt smittevernreglene overholdes. Seksjonsstyret har revidert tidligere overordnede regler spesielt tilrettelagt for petanquemiljøet.

Disse reglene er like uavhengig av om seksjonen selv, klubbene eller enkeltpersoner arrangerer. For rankingturneringer følger i tillegg spesielle regler og retningslinjer.

 

Overordnede regler

Gjeldende fra 15. juni 2020. Reglementet vil endres så snart koronasituasjonen tillater eller krever det.

1. Koronavakt: Alle turneringer uansett status og uavhengig om turneringen er i regi av seksjon, klubb eller privatperson, skal ha egen koronavakt. Vedkommende er ansvarlig for å innhente og skrive ned fullt navn og kontaktinformasjon til alle tilstedeværende, og kontakte disse så snart et smittetilfelle meldes fra om.
2. Antall: Maksimalt antall personer på samme spillested er 200. Antallet inkluderer spillere, sekretariat, dommere og publikum. Dersom antall påmeldte overstiger gitt antall skal turneringens innledende runder spilles på flere lokasjoner eller med tidlig/sen spillestart.
3. Avstand: Myndighetenes krav om avstand til andre skal til enhver tid overholdes, også innad i lag: minimum 1 meter fra andre personer. Krav til avstand gjelder også ved måling.
4. Hygiene: Sekretariat, dommere og spillere plikter å overholde gjeldende smittevernregler og sørge for grundig og hyppig håndvask og/eller desinfisering. Rør ikke andres kuler eller annet utstyr, og håndtrykk er forbudt. Vær særlig bevisst god håndhygiene under spill. Arrangør plikter så godt det lar seg gjøre å tilby vaskemuligheter eller desinfiserende væske, og deltakere oppfordres å ta med eget.
5. Utstyr: En spiller pr. lag har ansvar for lagets gris, målebånd, eventuelle ring og scoretavle. Ingen andre enn denne personen bør bruke eller berøre dette utstyret. Scoretavlemarkøren bør vaskes eller desinfiseres av lagets utpekte. Vedrørende ring anbefales for enkelhets skyld at ringen tegnes på grusen.
6. Betaling: I sesongen 2020 anvendes kun kontantløs betaling, enten via VIPPS eller bankoverføring. Begrenset kioskvirksomhet under turneringer tillates, så fremt smittevernsregler overholdes.
7. Ta hensyn: Dersom du er i karantene, har luftveisinfeksjon eller mistenker smitte, skal du ikke under noen omstendighet delta.