Koronaregler for organisert petanquespilling

06.05.2020

Fra og med torsdag 7. mai er det tillatt å avholde idrettsarrangement med inntil femti personer så fremt smittevernreglene overholdes. Seksjonsstyret har utarbeidet overordnede regler spesielt tilrettelagt for petanquemiljøet.

Disse reglene er like uavhengig av om seksjonen selv, klubbene eller enkeltpersoner arrangerer. For rankingturneringer følger i tillegg spesielle regler og retningslinjer. Disse publiseres fredag 8. mai sammen med justert terminliste.

 

Overordnede regler

Gjeldende fra 7. mai 2020. Reglementet vil endres så snart koronasituasjonen tillater eller krever det.

1. Koronavakt: Alle turneringer uansett status og uavhengig om turneringen er i regi av seksjon, klubb eller privatperson, skal ha egen koronavakt. Vedkommende er ansvarlig for å innhente og skrive ned fullt navn og kontaktinformasjon til alle tilstedeværende, og kontakte disse så snart et smittetilfelle meldes fra om.

2. Antall: Maksimalt antall personer på samme spillested er 50. Antallet inkluderer spillere, sekretariat, dommere og publikum. Dersom antall påmeldte overstiger gitt antall skal turneringens innledende runder spilles på flere lokasjoner eller med tidlig/sen spillestart. Det anmodes om at spillere forlater spillestedet når disse er slått ut av turneringen.

3. Avstand: Myndighetenes krav om avstand til andre skal til enhver tid overholdes, også innad i lag: minimum 1 meter fra andre personer. Krav til avstand gjelder også ved måling.

4. Hygiene: Sekretariat, dommere og spillere plikter å overholde gjeldende smittevernregler og sørge for grundig og hyppig håndvask og/eller desinfisering. Ingen skal røre andres kuler eller annet utstyr, og håndtrykk er strengt forbudt. Vær særlig bevisst god håndhygiene under spill. Arrangør plikter så godt det lar seg gjøre å tilby vaskemuligheter eller desinfiserende væske, og deltakere oppfordres sterkt å ta med eget. 

5. Utstyr: En spiller pr. lag har ansvar for lagets gris, målebånd, eventuelle ring og scoretavle. Ingen andre enn denne personen kan bruke eller berøre dette utstyret. Scoretavlemarkøren skal umiddelbart etter kampslutt vaskes eller desinfiseres av lagets utpekte. Vedrørende ring anbefales for enkelhets skyld at ringen tegnes på grusen.

6. Betaling: I sesongen 2020 anvendes kun kontantløs betaling, enten via VIPPS eller bankoverføring. Kioskvirksomhet under turneringer forbys inntil videre grunnet smittevern.

7. Ta hensyn: Dersom du er i karantene, har luftveisinfeksjon eller mistenker smitte, skal du ikke under noen omstendighet delta.