Norsk petanques koronavettregler

01.04.2020

Koronavettreglene er utdaterte. Nytt reglement ble publisert 6. mai 2020 med virkning fra og med 7. mai 2020: Seksjon Petanques koronaregler.

 

 

 

Helsemyndighetene la onsdag 1. april frem klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet. Helsedirektoratets nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene.

Det enkelte særforbund er av Norges idrettsforbund oppfordret til å lage egne «koronavettregler» som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.

Det presiseres at det fortsatt er forbudt å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Det er derfor svært viktig at petanquespillere respekterer og overholder reglene, og hele tiden er bevisst nødvendigheten av smittevern.

 

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque

Koronavettregler

1. Ikke spill flere enn fem om gangen. Singelkamper eller dobbelkamper - til nød dobbellag mot trippellag.

2. Spill kun utendørs.

3. Hold avstand: Minimum to meter. Dette gjelder også under måling - stol på den som måler.

4. Vask hender og bruk desinfiserende middel hyppig og grundig. Rengjør kuler og gris før spill.

5. God håndhygiene er påbudt. Ikke ta på andre kuler enn dine egne. Bruk egen gris. Ikke ta hverandre i hendene!

6. Dersom du er i karantene, skal du ikke delta.

7. Dersom du er i tvil om du er smittet, hold deg hjemme.