UTSATT Ledermøtet 21. mars 2020

03.03.2020

Viktig informasjon 11.03.2020: Grunnet spredning av koronaviruset utsettes ledermøtet til oktober måned. Les mer...

 

Opprinnelig invitasjon

Som meddelt ved publisering av terminlisten for 2020 samt i eget brev til samtlige klubbledere rundt omkring i hele landet avholdes ledermøtet 21. mars.

Ledermøtet arrangeres annethvert år og er det eneste felles møtepunktet i 2020. Dette er en unik mulighet til å samles, utveksle erfaringer og diskutere hvordan vi best mulig og sammen kan utvikle norsk petanque. Vi håper alle griper denne sjansen og prioriterer deltakelse.

Fokusområder

  • Informasjonsflyt
  • Arrangement og turneringsoppsett
  • Norgesmesterskapet
  • Fremtidens spillere
  • Vekst i miljøet

Klubbenes representanter oppfordres til å sende inn forslag til tema, konkrete forslag eller presentasjoner av prosjekter, senest en uke før møtet. Vi ber også om at klubbene gir tilbakemelding vedrørende deltakelse i kvalifisering til Europacup for klubblag, anslagsvis antall til NM og hvem som er villige til å være teknisk arrangør, eventuelt villige til å samarbeide med andre klubber, under NM 2021.

Påmeldingsfrist til Ledermøtet er for øvrig 14. mars.

Styret i Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque ønsker alle klubbledere og andre ildsjeler hjertelig velkomne til årets ledermøte. Måtte dette bli et informativt og konstruktivt møte for alle parter. Sammen er vi best!

 

Bekreftede påmeldte, i tillegg til samtlige i seksjonsstyret:

- Pål Johansen, Stord Petanqueklubb

- Ragnhild Andersen og Odd Porsmyr, Boule Frederik II

- Bjørn Arne Nordhagen og Heidi Skjørberg Nilsen, Holmestrand Petanqueklubb

 

(oppdateres fortløpende)