Ønsker du å bidra aktivt til PetanqueNorge?

08.08.2019

For å arrangere rankingturneringer er vi avhengige av dommere. Vi opplever et stort behov for utdanning av nye dommere, og seksjonen ønsker å tilby kurs i løpet av kommende vintersesong.

Krav til rankingstevne

- Dommer: En ikke-spillende dommer, og helst flere måledommere. Avtale skal skje i forkant av turneringen. Seksjonen dekker utgiftene med en ikke-spillende godkjent dommer, men reiseutgifter for avstander på over 20 mil må forhåndsgodkjennes av seksjonsstyret. (link)

 

Europeisk dommer Roger Smedenfeldt er atter en gang klar for å lære opp norske spillere som på dette viset ønsker å gi litt tilbake til miljøet.

Forrige kurs ble avholdt i 2017, og dommerkurset i 2019/2020 vil rette seg mot så vel nye deltakere som tidligere deltagere for oppfriskning og kvalitetssikring. Særlig stort behov ser vi på Vestlandet, og vi oppfordrer spesielt spillere fra Bergen og Stord til å melde seg på. Videre ber vi klubber over hele landet aktivt oppfordre egnede kandidater.

Jo flere dommere vi utdanner, jo flere kan vi fordele oppdragene på. 

Dato og sted for kurs vil bli fastsatt så snart vi vet hvor stor interesse det er, og følgelig hvor deltakerne bor.

Vi håper på god respons, for våre trofaste dommere trenger avlastning! Ikke nøl, meld din interesse ved å sende e-post til petanque.no@gmail.com eller kontakt oss direkte.

 

 

P.S. Vi lover: Det er stort sett bedre vær under våre rankingturneringer!