Styret informerer: Landslagsuttak 2015

14.10.2014
Styret har i seksjonsstyremøte av 7. oktober 2014 besluttet å forlenge engasjementet av landslagssjef Jack Schillemans ut kalenderåret 2015. Dette ble informert om på Ledermøtet påfølgende uke. Ingen innvendinger ble for øvrig gitt.
 
Opprinnelig ble foreløpig engasjement avtalt til og med Nordisk Mesterskap 2015, med muligheter for forlengelse. Særlig da Nordisk blir flyttet fra mai måned til august måned, tett opp mot Europamesterskapet for herrer i september, ser vi det som en naturlig konsekvens å forlenge engasjementet.
 
Eksisterende landslagsgruppe jobber med Nordisk som hovedmål, men følgelig også med Europamesterskapet for herrer og Verdensmesterskapet for damer som påfølgende mål.
 
Nordisk Mesterskap
Dato: 1. - 2. august 
Sted: Hamina, Finland
Tropp: 2 herrelag, 2 damelag, 2 veteranlag, 2 juniorlag
NB! Inntil 1 utenlandsk spiller med norsk lisens pr. lag.
 
Europamesterskap
Dato: September
Sted: Albena, Bulgaria
Tropp: Herrer, tre pluss innbytter
 
Verdensmesterskap
Dato: Oktober/November
Sted: Thailand
Tropp: Damer, tre pluss innbytter
 
Grunnet forlengelsen ønsker vi samtidig å åpne for at også spillere utenfor eksisterende gruppe kan være aktuelle for EM og VM. Vi presiserer at disse ikke vil kunne spille seg inn på Nordisk-lagene for damer og/eller herrer. 
 
Interesserte bes henvende seg pr. e-post til petanque.no@gmail.com innen 31.12.2014. Disse vil igjen bli videreformidlet til Jack Schillemans. Aktuelle nye spillere vil kunne bli invitert med på samlinger i det nye året. I tillegg settes det krav om å følge treningsopplegg og deltakelse på turneringer i inn- og utland.