NM Presisjonsskyting: Slik blir distriktskvalifiseringen

07.06.2019

Som det fremgår av Terminlisten 2019: Regler og retningslinjer samt informert om direkte til klubbene, er forhåndskvalifisering til NMs Presisjonsskyting i år delt inn i to distrikter.

Antall deltakere er basert på antall løste lisenser i fjor:

 • Distrikt Vestlandet: 7 deltakere
 • Distrikt Østlandet: 12 deltakere

I tillegg er regjerende mester (bildet over: Odd Kvarme, SPK) automatisk kvalifisert.

Klubbene har selv vært ansvarlige om å enes om arrangørklubb. Avholdelse av kvalifisering må skje innen 10. juni og navn på kvalifiserte skyttere må sendes inn av arrangørklubben senest 18. juni pr. epost til arild.skjaeveland@nif.idrett.no.

 

Avholdelse av distriktskvalifisering

Vestlandet: Stord Petanqueklubb arrangerte kvalifisering i forbindelse med rankingturneringshelgen 25.-26. mai. 

Disse kvalifiserte seg til NM:

 • Bagher Portazedi, SPK
 • Hervé Souquet-Juglard, BPK
 • Lars Hovland Sleen, SPK
 • Lisbeth Johannessen, SPK
 • Magnus Losnegard, SPK
 • Pål Johansen, SPK
 • Viljar Losnegard, SPK

Østlandet: Follo Petanca Klubb avholder på vegne av østlandsklubbene skytekvalifisering samtidig som landslagskvalifiseringen på Sofiemyr søndag 9. juni, fortrinnsvis på søndag. Påmeldingsfristen er nå gått ut. 

Påmeldte

 • FPK: Arne Olsen
 • FPK: Bjørn Kopperud
 • FPK: Egil Olsen
 • FPK: Jim Pettersen
 • FPK: Morten Torp
 • FPK: Rune Kristoffersen
 • FPK: Tommy Aaseth
 • GPK: Bastien Testaniere
 • GPK: Benny Bel-Lafkih
 • GPK: Charlotte Jayer
 • GPK: Gabriel G. Bel-Lafkih
 • GPK: Eli Gjengstø
 • GPK: Jean Espic
 • HPK: Birger O. Hansen
 • HPK: Bjørn Arne Nordhagen
 • HPK: Johnny Skjørberg
 • HPK: Kjell Rune Karlsen
 • HPK: Rune Fuglesang
 • HPK: Ståle Baksetersveen
 • OPC: Gildas Mevel
 • OPC: Jean Jaques Razaka
 • OPC: Marius Breimo
 • OPC: Marius Wang
 • OPC: Max Carlstrøm
 • PCH: Arne Jørgen Bergmål
 • ØPC: Ranu Homniam

Skyttere som IKKE skal delta i landslagskvalifiseringen bes møte opp på Sofiemyr kl. 12.00. 

Tekniske arrangører, sted og dato er tidligere sendt pr. epost til klubbene, dette til informasjon.

Lykke til!

 

På vegne av seksjonsstyret,

Eli Gjengstø