Årsmøte og Tinget: De viktigste punkter

22.03.2019

Lørdag 30. mars avholdes Årsmøtet i Seksjon Petanque samt Tinget i Norges Fleridrettsforbund. Klubbledere over det ganske land har fått mottatt sakspapirer, og vi gjengir i det følgende de viktigste punktene.

 

Årsmøtet i Seksjon Petanque

Foruten et rikholdig resymé over fokusområder og resultater i perioden 2016-2018 presenteres forslag til neste periodes handlingsplan og seksjonsstyre, samt innkomne saker.

 

Handlingsplan

Rekruttering

 • Over 800 medlemmer i 2021
 • 1-2 nye klubber pr. år
 • Fokus på barn og unge

Organisasjon

 • Effektiv utførelse av oppgaver
 • Styrket kompetanse i klubbstyrer
 • Delaktig i sentrale oppgaver i FIF

Sportslig utvikling

 • Flere turneringsspillere, gjennom hele året
 • Fokus på antidoping
 • Ikke-spillende dommer under rankingturneringer
 • Utvikle NM
 • Delta i EuropaCup

Media/kommunikasjon

 • Mer og bedre dekning av Petanque i norsk media

Anlegg

 • Riksanlegg for Petanque
 • Videreføring av eksisterende innendørshaller

Innkomne saker

To klubber har sendt inn saker til behandling:

OPC foreslår endring av rankingpoeng under NM, ved at flere poeng enn ved vanlige turneringer (rankingstevner, red.anm.) kan deles ut. Klubbstyret foreslår lik poengsum i delte klasser, eksempelvis at antall deltakere i de to singelklassene slås sammen og rankingpoeng gis med dette utgangspunkt. Det samme foreslås i de fire dobbel-klassene.

VPK har under overskriften Lisens og deltakelse i NM foreslått to større endringer. Lisens skal følge medlemmet personlig, dvs. foreslås endring av krav til klubbtilhørighet under NM. Videre forslår klubben at Kongepokal deles ut til både kvinne og herre, nærmere bestemt den av hvert kjønn som får størst samlet poeng av tre spilte turneringer. Samlet forslag inneholder også beskrivelse av endring rundt påmelding til NM.

Sittende styre har i tillegg foreslått to egne saker:

Seksjonsstyret ønsker å opprette en egen komite for behandling av eventuelle innkomne disiplinærsaker.

Større fokus på draktlikhet: T-skjorter skal inneha klubblogo og spillere på samme lag skal benytte samme farge på overdelsbekledning. Dersom kravet ikke etterfølges vil spillere bøtelegges med kr. 300 og eventuelle rankingpoeng frafaller.

 

Valg av seksjonsstyre

Valgkomiteen bestående av Gunvor Berge, Einar Jakobsen og Johnny Skjørberg har foreslått følgende medlemmer til perioden 2019-2021:

 • Leder: Eli R. Gjengstø, GPK (ny)
 • Nestleder: Bjørn Vidnes, OPC (gjenvalg)
 • Styremedlem: Charlotte Jayer, GPK (gjenvalg)
 • Styremedlem: Berit Sæbø, BPK (ny)
 • Styremedlem: Vebjørn Bjørkås, SPK (ny)
 • Varamedlem: Johnny Skjørberg, HPK (ny)
 • Varamedlem: Silje Akre, FPK (ny)

Sittende seksjonsstyreleder Signe Hovind ønsket ikke gjenvalg, heller ikke nestleder Ronny Gudmundsen eller Karianne Fleischer. Lars Gunnar Lingås og Odd Porsmyr var medlemmer av valgt styre, men har underveis i perioden trukket seg av helbredsgrunner.

 

Tinget i Norges Fleridrettsforbund

Etter årsmøter og lunsj avholdes Tinget for de tre seksjonene: Friskis & Svettis, Boccia og Teppecurling, samt Petanque. President i FIF denne perioden har vært Eline Oftedal, med vår egen Kenneth Larsen som 2. visepresident. Signe Hovind har vært styremedlem, med Ronny Gudmundsen som hennes personlige vara. I løpet av tingperioden har 54 saker vært oppe til behandling.

I handlingsplanen foreslår sittende styre å videreføre arbeidet med å «nå Norges Idrettsforbunds visjon om «Idrettsglede for alle» og arbeide for at alle mennesker som ønsker det skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.»

Rent konkret:

 • Videre plattform for samarbeid innad i forbundet
 • Styrke organisasjonens identitet innad i seksjonen og utad i norsk idrett
 • Aktiv rekruttering av nye medlemmer gjennom veiledning og økonomiske tiltak
 • Søke samarbeidspartnere for å fremme medlemmenes interesser

Vedrørende valg av styre vil dette ettersendes eller deles ut på Tinget.

 

Vil du vite mer? Ønskes mer informasjon eller kopi av sakspapirer ber vi dere kontakte klubbens leder.

 

 

 

Tekst: Eli Gjengstø | Petanque.no