Vedrørende NM 2015: Teknisk arrangør

17.09.2014

Seksjonsstyret har kontaktet klubbene vedrørende Norgesmesterskapet som avholdes neste år. Vi trenger teknisk arrangør, og klubbene oppfordres til å se på sine muligheter til å ta på seg denne svært viktige oppgaven. - Gjerne i samarbeid med andre klubber. 

Mesterskapet skal gå av stabelen 25. - 28. juni 2015, og forberedelsene skjer i samarbeid med seksjonsstyret. Arrangørklubben vil motta inntil 75 % av deltakeravgiften, og minimum kr. 35.000. I tillegg tilfaller alle kioskinntekter og eventuelle andre inntekter under mesterskapet arrangørklubben i sin helhet.

Vi minner om følgende krav til teknisk arrangør :

 • Spillområde med inntil 60 baner
 • Egen centercourt hvis mulig
 • Plass for skytebaner
 • Plass / tilretteleggelse for sekretariat
 • Kafe / kiosk m/bemanning
 • Tilfredsstillende toalett
 • Bekoste utgifter til min. 1 dommer
 • Eventuelt å benytte ikke-spillende medlem som dommer nr. 2
 • Mannskap til skytebaner (utenom dommeren)
 • Mannskap til rigging og rydding
 • Mannskap til disposisjon ved forefallende oppgaver under mesterskapet
 • Innhente overnattingstilbud og tilrettelegge for bobil-/teltplassering
 • Om nødvendig nattevakt

Grunnet stadig voksende deltakerantall under Norgesmesterskapet er ofte baneområde den største utfordringen. Vi ber dere derfor om å se muligheter til å først finne et egnet sted, og deretter eventuelt dele ansvaret med en naboklubb. 

Søknadsfrist: ASAP og senest mandag 3. november. (utsatt frist)

Søknad sendes til fleridrett@nif.idrett.no. Husk opplysninger omkring spillested m.v,