Vel blåst, Vika!

17.09.2018

Vika Høst. 15. september 2018 | Man skulle nesten ikke tro at sommeren var over. Slik fremstod dagen i Melsomvik under rankingturneringen Vika Høst.

Rammen for en velykket turneringsdag var allerede tilstede. Hele 60 spillere fordelt på 20 trippellag var ivrige etter å komme i gang. Denne dagen var det monradspill i innledende, så dagen kunne bli lang.

Hva kunne gå galt når turneringsopplegget ble overvåket av dommer Majja Juva? Takk for nødvendig bistand i alle tvilstilfeller!

Turneringsleder Peter sørget for at sekretariatet fungerte knirkefritt.

Vina hadde personal til å ta hand om kiosken. Tusen takk for nydelige vårruller og nudler. Kiosken var vel bedre utstyrt i år med dette, i tillegg til pølser, kake og kaffe. Takk Vina!

Tekst og foto: Helge Angell-Pettersen

 

Gratulerer til ...

 

A-sluttspil

Finale 

 • Carlström/Mevel/Espic 1-13 Homniam/Testaniere/Jayer
Semifinaler
 • A.Erdahl/Hågensen/Zahri 8-13 Carlström/Mevel/Espic
 • Homniam/Testaniere/Jayer 13-9 Bjørkås/R.Pettersen/B.Bel-Lafkih
Kvartfinaler
 • A.Erdahl/Hågensen/Zahri 13-3 Meisingset/Nymoen/Angell-Petersen
 • Carlström/Mevel/Espic 13-6 N.Kiplesund/J.Erdahl/G.Bel-Lafkih
 • Homniam/Testaniere/Jayer 13-0 Sørensen/D.Andersen/Brunsell
 • Bjørkås/R.Pettersen/B.Bel-Lafkih 13-3 Friberg/Porsmyr/A.Andersen

B-sluttspill

Finale 

 • Baksetersveen/Razaka/Hovind 13-12 Young/E.Olsen/Aaseth
Semifinaler
 • Baksetersveen/Razaka/Hovind 13-2 A.Eliassen/B.Hansen/Häring
 • Young/E.Olsen/Aaseth 13-10 J.Pettersen/I.Kiplesund/L.Kiplesund
Kvartfinaler
 • Baksetersveen/Razaka/Hovind 13-5 Weseth/Jensen/Evenstad
 • A.Eliassen/Hansen/Häring 13-2 Gillstrøm/Dahlin/R.Andersen
 • Kruge/Hauger/Kolstad 5-13 Young/E.Olsen/Aaseth
 • Kopperud/Alexandersen/A.Olsen 1-13 J.Pettersen/I.Kiplesund/L.Kiplesund

C-sluttspill

Finale 

 • Thorvik/L.Eliassen/Naidu 13-12 Bjercke/O.Pettersen/J.Jensen
Semifinaler
 • Thorvik/L.Eliassen/Naidu 13-3 Størkersen/Andreassen/W.Hansen
 • Bjercke/O.Pettersen/J.Jensen 13-6 R.Andersen/I.Andersen/Øren
 
 

Vika Høst

15. september 2018, Melsomvik 
 

A-sluttspill

 
1. Ranu Homniam, Bastien Testaniere og Charlotte Jayer, ØPC/GPK
2. Max Carlström, Gildas Mevel og Jean Espic, OPC/GPK
3. Andre Erdahl, Ole Hågensen og Mohamed Zahri, GPK/OPC
3. Vebjørn Bjørkås, Robert Pettersen og Benny Bel-Lafkih, SPK/GPK
 
5. - 8. plass
Sverre Meisingset, Jan Henrik Nymoen og Helge Angell-Petersen, HPK/TTP/VPK
Nora Julie Kiplesund, Jonas Tyldum Erdahl og Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, FPK/GPK
Erik Sørensen, Dag Andersen og Erik Brunsell, TTP
Freddy Friberg, Odd Porsmyr og Atle Andersen, BFII
 

B-sluttspill

 
1. Ståle Baksetersveen, Jean Jaques Razaka og Signe Hovind, HPK/OPC
2. Larry Young, Egil Olsen og Tommy Aaseth, FPK
3. Arild Eliassen, Birger O. Hansen og Peter Häring, HPK
3. Jim Pettersen, Ingvild Kiplesund og Lars Kiplesund, FPK
 
5. - 8. plass
Ragnar Weseth, Morten Jensen og Ole Evenstad, SIN/FPK
Jørn Gillstrøm, Lars Dahlin og Rune Andersen, SIN
Øystein Kruge, Vidar Hauger og Sven Kolstad, OPC
Bjørn Kopperud, Espen Alexandersen og Arne Olsen, FPK
 

C-sluttspill

 
1. Ingunn Thorvik, Line Eliassen og Vina Naidu, HPK
2. Rolf Bjercke, Oddvar Pettersen og Jan Erik Jensen, HPK
3. Reidun Størkersen, Jan-Erik Andreassen og Wenche Unni Hansen, VPK/TTP
3. Ragnhild Kristine Andersen, Ib Asger Andersen, Johan Øren, BFII