Nyheter fra CEP

16.04.2018

For første gang ble kongressen for Confederation Europeenne de Petanque (CEP) sine medlemsland avholdt utenom Europamesterskap. Dette fant sted søndag 15. april i Luxembourg.

CEPs styre, deriblant vår egen seksjonsleder Signe Hovind, var i tillegg samlet i dagene før kongressen. 

Fra venstre, første rekke: Tony Smith, Joseph Cantarelli, Mike Pegg (President), Bruno Fernandez og Signe Hovind. Bakre rekke: Mario G. Gozalbes, Fabio Ballauco, Jean Luc Melleker, Lional Doutaz, Henrik Toft, ? og Barnabas Novak.

Her er de viktigste nyhetene fra kongressen, sett med en norsk utøvers øyne:

Sportslig utvikling

Den såkalte "Trenerløypa" har i mange år vært diskutert her hjemme på berget. - Trolig også andre berg, for nå får vi snart muligheten til å slå sammen våre krefter og samarbeide om felles trenerutdanning. Forbundet satser på igangsette opplæring av trenere for mindre petanquenasjoner, eksempelvis Norge, sannsynligvis i løpet av våren 2019. Samtidig vil også dommerutdanning igangsettes. Begge skoleringene vil skje i Luxembourg.

Synliggjøring

En viktig pådriver for rekruttering er å øke publikumsvennligheten. England etterlyste under kongressen konkrete tiltak både i forhold til internasjonale turneringer, men også generelt. Ytterligere tidsbegrensning ble foreslått, samt begrensning av antall omganger.

Europacup for klubblag

Trekningen av Europacup for klubblag ble foretatt under CEPs kongress. De fire semifinalistene fra fjorårets finalespill er vertskap for hver sin gruppe, og totalt 28 land deltar. Norge som representeres ved Groruddalen Petanque Klubb ble trukket inn i følgende gruppe:

  • Monaco
  • Ungarn
  • Estland
  • Danmark
  • Bulgaria
  • Nederland

Europacupens innledende spill går av stabelen siste helgen i juli. Møtene foregår både i trippel, dobbel og singel. Nytt av året er at hele fire klubber/land fra hver gruppe går videre til finalehelgen i november. De 16 finaleklare troppene kniver deretter mot hverandre for å kunne heve den gjeve pokalen høyt til værs. Finalespillet avholdes i franske Bans, ikke langt fra den sveitsiske grensen.

Ren idrett

Antidopingarbeidet var et av hovedtemaene under seksjonens ledermøte tidligere i mars måned. Dette ble også viet stort fokus under CEPs kongress. Flere positive prøver ble avlagt i 2017 - på hjertemedisin. Det ble vist til viktigheten av å sende inn nødvendig legedokumentasjon i forkant av mesterskap.

Ren idrett innbefatter også alkoholforbud. Under årets Europacup vil en lege ta alkotester av tilfeldige spillere.

Junior og U23

En stor endring er vedtatt for de yngstes mesterskap. Fra og med Junior-EM i 2020 avholdes to mesterskap: Ett for jenter og ett for gutter. Øvre aldersgrense er som det alltid har vært: Til og med det året man fyller 17 år. Et litt overraskende vedtak, kanskje, men utvilsomt viktig for å prioritere arbeidet med rekruttering av barn og unge. Ikke minst vil dette være positivt overfor jenter som kanskje ellers ikke ville blitt tatt med blant gutta.

Ellers er det vedtatt å samkjøre Junior-EM og U23-EM, altså avholde mesterskapene samtidig, fra og med 2020. Arrangør er i skrivende stund ikke klar.

Nye medaljer! 

Singel EM

- Det er derimot arrangør for Europamesterskapet i Singel i 2020! Europas fremste kvinner og menn skal knive om medaljer i Latvias hovedstad Riga.

Men si meg ...

Begynner det ikke å bli for mange mesterskap...? Det synes i alle fall Nederlands representanter, og CEPs styre vil sende saken videre ut på høring til medlemslandene. Mange mesterskap er naturligvis økonomisk belastende både for forbund og spillere, samt at det er utfordrende å stadig finne tekniske arrangører av de ulike mesterskapene. 

 

____________________________________________

Øvrig informasjon vedrørende rapporteringer for 2017, regnskap og valg av nye styremedlemmer får komme ved en annen korsvei, fortrinnsvis via CEPs egne kanaler. 

Se: CEPs egne (nettsider) og (Facebook-side)

____________________________________________

 

Tekst: Eli Gjengstø | petanque.no

Foto: Signe Hovind, CEP