Styret informerer | Ledermøte 2018

24.01.2018

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque ønsker velkommen til ledermøte lørdag 10. mars.

Ledermøtet er en flott anledning for å se hva som rører seg i norsk petanque, og ytre sine meninger om veien videre. Alle klubber kan stille med inntil tre personer, og vi vil oppfordre klubbene til å ta med en som ikke har vært tidligere, slik at vi kanskje kan få litt ’nytt blod’, med nye innspill og syn på ting.

Vi vil komme tilbake til fullt program, men turneringer vil bli et av hovedtemaene for møtet. Lunsj vil være inkludert.

Invitasjonen er sendt til klubbledere. For klubbene som har mer enn 20 mil reisevei vil det være mulighet for reisestøtte på inntil 1000 kroner per reisende.

Vel møtt til Ullevål 10. mars kl. 10.00. Vi er ferdig senest kl. 17.00.

Påmelding til arild.skjaeveland@nif.idrett.no innen tirsdag 6. mars kl. 13.00.