EM V55 | Norges kamper

24.10.2016

Norges veteranlandslag spilte fem runder innledende og endte på sjetteplass sammenlagt før sluttspillet. Første kamp i åttendelspoolen ble vunnet, men med tap i andre kamp ble det kniven på strupen i skillematchen. Dessverre endte det med tap og niendeplass. - Så ble Petanqueverden vitne til en sjokkerende oppdagelse. En tysk spiller hadde manipulert en av sine kuler og laget, som var klare for semifinale, ble dermed diskvalifisert. Dermed ble Norge justert opp til en meget imponerende 5. plass!

Slik gikk det for de norske spillerne, kamp for kamp:

Innledende, kamp 1

Norge vs Sveits: 13-12

Odd Reidar, Geir og Birger. Spillerbytte på stillingen 2-8: Birger ut, Ståle inn.

Omg 1: Vi legger seks kuler, flytter gris på siste. S bommer 2 og 1-0

Omg 2: God omgang av Odd Reidar men må legge 5 kuler uten å overføre. Men S legger 3 til. 1-4

Omg 3: Odd-Reidar legger stabilt, men litt lang på siste. Geir p. S kort og kort. S fjerner poeng. Geir inn med p - S carreau. Birger stang inn. S bom. S bom. Norge kaster ikke siste, tar det ene poenget. 2-4

Omg 4: o-r skjev og kort. Sveits 2 x kort og skjev deretter til gris. Birger bom. Odd Reidar tar med gris til p. S treff. Geir spretter avgårde i nedslaget. Geir løfter inn til p. S fisletreff - vi har fortsatt p. S legger kort S treffer. Birger skyter for 2 men bom. 2-5

Omg 5: S poeng skjev foran. Birger 2 bom. Norge legger 4 kuler, men fortsatt åpent for S. S legger og treffer. Legger inn og legger inn. 2-8

Omg 6: Ståle inn for Birger. S på gris. Ståle flytter gris. Odd Reidar legger foran gris. S bom. S treff. O-R litt kort og skjev, men p. S legger inn. Ståle fjerner. S lang. S lang igjen men p. Geir poeng. Geir litt skjev. 3-8

Omg 7: Odd Reidar skjev. S kort og midt i linjen. S skjev men p. Odd Reidar 30 cm bak gris. S ved gris. Ståle fjerner så vidt. S skjev men p. Geir p litt bak gris. S bom. S inn til p foran vår kule. Ståle treffer gris - ut. 4-8

Omg 8: Odd Reidar skjev. S mindre skjev. Odd Reidar kort. Geir løfter fint inn foran. S bom. S bom. S toucher gris men lang. S veldig lang. S ved gris. Ståle fjerner. Geir legger kort. Ståle legger inn for 2. 6-8

Omg 9: Odd Reidar ved gris. S bom. S lang. S kort, men midt foran. S skjev og lang. S i egen foran. S lang. Odd Reidar gjennom og inn til p nr 2? Geir dytter S inn til poeng. Ståle treffer. Geir skjev. Ståle "tryller" og vi får 4. Unnskyld Sveits. 10-8

Omg 10: Odd Reidar litt kort. S stopper i vår. S lang. S treffer begge og blir poeng 20 cm skjev av gris. Ståle bom. Odd Reidar lang. Geir spretter - skjev. Geir bittelitt lang, men p nr 3. Ståle litt skjev. S legger inn til 2, S flytter gris til oss! S treffer. 11-8 og to grisekast.

Omg 11: Odd Reidar litt skjev bak gris. S kort og S skjev. S bom. S p. Ståle bom. Odd Reidar lang og skjev. Geir på utsiden av poengkula. Geir poeng på siden. S bom. S bom. Ståle legger for match, men litt forsiktig. 12-8 og siste grisekast.

Omg 12: Odd Reidar kort. S p foran. Ståle carreau. S bom. S treff. S poeng litt skjev foran. Ståle bom. Geir stopper i poengkula. Geir lang. S prøver å flytte gris og lykkes til slutt. 12-12

Omg 13: S ved gris. Ståle bom og igjen. Odd Reidar poeng. S semi. Odd Reidar nesten poeng. Geir skjev. Geir dytter inn til p. S bom. S skyter egen. S fisletreff. S kort.13-12

 

 

Innledende, kamp 2

Norge vs San Marino: 10-6

Odd Reidar, Geir og Ståle. Ubenyttet reserve: Birger.

Omg 1: SM på gris. Ståle semi. SM skjev, så kort og så poeng. Ståle bommer. Geir treffer men ikke nok. Odd Reidar laang. O-R kort. Geir dytter inn en til for SM? SM egen og bom. Måling ... Norge 1-0

Omg 2. Odd Reidar kort. SM lang. SM poeng. Odd Reidar poeng. SM bom. SM skjev. SM poeng på vår? Dommer. Vi har det fortsatt. SM lager 2 /3? Geir i kuler foran. Geir poeng. Ståle i kulene foran. Og igjen. Men 2-0

Omg. 3: Odd Reidar skjev foran. SM triller til gris. Ståle treffer. ????SM triller kort. SM triller lang og skjev. SM kort foran. SM i egen og nesten poeng. SM inn igjen, men nok? Odd Reidar veldig kort. Geir i ORs kule foran. Geir skjev. Ståle kort med vilje. 3-0

Omg 4: Odd Reidar skjev. SM ved gris. Ståle carreau. SM kort og litt skjev. SM bom. SM meter skjev x 2. SM litt på siden av poenget. Odd-Reidar litt kort. Geir litt kort. Geir lang. Ståle inn med p nr 2. 5-0

Omg 5: Odd Reidar 40 cm siden av gris. SM skjev foran gris=poeng. Ståle fjerner. SM kort. SM skjev. SM dytter poengkula bakover og tar poeng. Ståle bom???? Odd Reidar inn med poeng. SM poeng mot vår kule. Geir poeng. SM lang. Geir kort 6-0

Omg 6: Odd Reidar litt kort av gris. SM lang. SM p til siden av gris. Ståle treffer. SM for kort. SM kort igjen. SM poeng bak gris. Ståle treffer. SM kort. Odd Reidar poeng. Geir litt langt på siden. Geir lang og skjev. 8-0

Omg 7: Odd Reidar 30 cm siden av gris. SM legger poeng andre siden. Ståle carreau. SM subbeskudd - blir liggende. Ståle fjerner lett. SM legger lang og skjev. SM legger på gris. Geir bom. Odd Reidar stjeler poenget. SM skyter feil kule (vår første kule). SM bom. Geir inn. 10-0

Omg 8: SM litt kort siden gris. Odd Reidar kort og deretter lang. Geir til gris.SM bom x 4 (inkl egen)! SM skyter og treffer og tar poeng. Ståle treffer så vidt, men holder ikke for poeng. Geir skjev. Ståle skyter for match men bom. 10-2. Og 2 grisekast

Omg 9: Odd Reidar lang SM foran gris. Ståle bom. Geir på poengkula. Geir skjev. Ståle legger kule bak så ikke SM kan ta grisen bak. SM lang. SM skjev. SM veldig lang. Og lang og poeng. 10-4

Omg 10: SM godt bak gris. Odd Reidar to ganger kort. Geir poeng rett bak gris. SM bom. Og bom. Og treff med gris til SM kule bak. Ståle bom. Ståle carreau. SM legger p. Geir bom. SM poeng? Seier 10-6

 

Innledende, kamp 3

Norge vs Finland: 13-9

Birger, Geir og Birger. Ubenyttet reserve: Odd Reidar.

Omg. 1 F legger lang. Birger poeng. F lang, skjev og bom og skjev, men p. Ståle fjerner. F foran p? Birger kort. Geir poeng. Geir poeng ved gris. Ståle skjev. 3-0

Omg 2: Birger litt kort. F poeng. Ståle bom. Ståle fjerner. F inn med poeng. Birger en tanke for hard og sklir av poengkula. Geir bråstopp i steinene. Geir til siden for gris. F på gris. F bom. F treff. F kort. 3-2

Omg 3: F spiller langt men kaster kort. Birger 40 cm foran. F kort igjen. F kort og skjev. F kort. F kort. F hard og dytter Birger inn til gris. Takk for det! Ståle skyter for å lage plass, men tar egen. Birger legger kort. Geir skjev og deretter inn til nr 2. Ståle inn til poeng. Godt rettet. 4-2

Omg 4: Birger lang. F kort. F skjev men poeng. Birger kort. Geir to ganger sprett. Ståle inn til poeng. F semi. Ståle på poengkula. F kort. F poeng. F laaang. 4-4

Omg 5: F kort. Birger poeng. F skjev. F poeng. Birger poeng. F bom. F treff og flytter gris. Geir løfter inn til poeng. F bom. Geir spretter skjev. Ståle litt kort. Ståle sprettball, fjerner heldigvis ikke poenget 5-4

Omg 6: Birger litt kort. F kort og skjev. Birger lang og skjev. Geir 2 ganger kort. Ståle til poeng. F bom. F bom. F bom. F legger kort. Ståle legger inn igjen. 7-4

Omg 7: Birger like ved gris. F carreau. Ståle bom. Birger legger en god nr 2. Geir legger poeng. F skyter vår andre kule. F bom. F flytter gris og tar poeng. Ståle kort. F kort? F poeng. 7-7

Omg 8: F 40 foran. Birger ut av banen. Birger kort. Geir inn i poengkula og ut. Geir kort. Ståle poeng. F carreau. Ståle spretter ut. F har utgang med 6. Kort på kule nr 3. Kule nr 4 ut. Kule 5 til p? Nei. F kort. 7-9

Omg 9: F litt lang og skjev. Birger ved gris. F treffer. Birger blir lang. Geir poeng. F bom. F laaang. F kort og skjev. F skjev. Geir inn med poeng nr 2. Ståle inn med nr 3. Ståle inn med nr 4. 11-9

Omg 10: Birger 40 cm fra gris. F skjev og F kort. F kort. F to ganger bom på gris. F kort. Birger legger inn for seier.

 

Innledende, kamp 4

Norge vs Tyskland: 0-13

Odd Reidar, Birger og Ståle. Ubenyttet reserve: Geir.

Omg 1: Odd Reidar god foran. T løfter bak. Odd Reidar inn med poeng. T løfter foran. T skyter egen. T carreau. Birger to ganger kort. Ståle kort og legger en bak. Tyskland legger inn til 0-4

Omg 2: T løfter til gris. Ståle bom. Ståle fjerner. T løfter siden av gris. Odd Reidar kort og deretter lang. Birger for lang. Birger til p. T fjerner. T lang? T legger inn. T kort. 0-6

Omg 3: T løfter på gris. Ståle bom. Ståle semi. T løfter på gris (enorm teknikk). Birger bom. Odd Reidar 2 skjeve. Birger litt for hard og ligger bak. T løfter inn to og en + en lang. 0-10

Omgang 4: t ved gris. Ståle fjerner. Odd Reidar en kort og en deretter poeng bak. T bom. T carreau. Birger litt kort. Birger lang. Ståle stang inn. T fjerner. T inn til seier.

 

Innledende, kamp 5

Norge vs Spania: 6-13

Odd Reidar, Geir og Ståle. Spillerbytte på stillingen 6-11: Geir ut, Birger inn.

Omg 1: Odd Reidar ved gris. S fjerner. S 70 cm skjev. Odd Reidar poeng halvmeter bak. S poeng på gris. Ståle bom. Ståle treff og flytter gris til vår kule bak. S litt kort og skjev. S skjev. S 20 foran gris. Geir bom. Geir treff. 1-0

Omg 2: Odd Reidar litt bak gris. S kort. S lang. S løfter til gris. Ståle bom. Ståle treff. S lang. S løfter til gris. Geir bom. Odd Reidar litt kort. Geir bommer hårfint. S lang. 1-1

Omg 3: S på gris. Ståle treffer. Alt ut.

Omg 4: S rett foran gris. Ståle bom og bom. Vanskelig å skyte med skygger som beveger seg i banen. Odd Reidar 2 ganger kort. Geir inn i poengkula. Geir litt foran. S fjerner og fjerner også egen. S kort. S skyter og fjerner. S bommer. 2-1

Omg 5: Odd Reidar på gris. S bommer 3 ganger. S lang. S skjev. S god nr 2. Odd Reidar lager 2. Geir kort og deretter skjev. Ståle løfter inn p og poeng. 6-1

Omg 6: Odd Reidar litt kort. S inn til gris. Ståle fjerner. S lang og skjev, men p. Odd Reidar kort. Geir inn foran gris. S bom. S treffer. Geir i vår kule. Poeng. S fjerner, men også egen. S poeng bak gris. Ståle bom. 6-2

Omg 7: S ved gris. Ståle bommer. Vanskelig når flagg lager blafrende skygger. Ståle treffer og lager plass. Odd Reidar poeng bak. S poeng foran. Odd på egen bak. Geir skjev og deretter lang. S til gris. S bom og bom. 6-4

Omg 8: S 50 foran. Odd Reidar poeng. S fjerner med semi. Odd Reidar god nr 2. Ståle tar egen. Geir skjev. Geir inn bak gris. S fjerner. Ståle litt lang. S har god plass men blir lang. S skyter og fjerner vår (nr 2) og legger deretter kort. Vi slipper med 2 mot. 6-6

Omg 9: S kort. Odd Reidar litt skjev, men poeng. S lang. S p gris. Ståle 2 bom i blafrende skygge. Geir litt lang, men ok bak. Geir litt skjev, men nr 2. S inn til gris. S litt skjev. S skjev. 6-8

Omg 10: s bak. Odd Reidar lang og deretter poeng. S bom og så carreau. Ståle hårfin bom. Geir litt kort. Geir lang. Spania plusser på til 11-6. Geir ut og Birger inn.

Omg 12: S 30 bak. Odd Reidar lang. Odd Reidar poeng. S bom. S legger poeng på vår. Ståle bom og egen. Birger bom på gris og kort. 6-13

 

A-sluttspill, kamp 1

Norge vs Estland: 13-7

Geir, Birger og Ståle. Ubenyttet reserve: Odd Reidar. 

Omg 1: Birger ut på banen ved siden av. E ved gris. Ståle bom. Ståle semi. E ved gris. Birger skjev. Geir skjev og Geir foran gris med nr 2. E bommer og bommer og det ender 0-1

Omg 2: E kort. Birger poeng siden av gris. E skyter men ikke nok. E ved gris. Ståle bom og treff. E 15 foran. Geir treffer, men dytter nærmere gris. Birger skjev. Geir skjev og lang. E poeng. E lang. 0-2

Omg 3: E siden av gris. Ståle carreau. E bom. E kjempeskjev. E lang. E skjev. E kort. Birger poeng bak. Birger poeng siden. Geir p foran. Geir kort. Ståle lang. Men 4-2

Omg 4: Birger lang. E lenger. E kort. E lang. E poeng. Birger inn med p. E kort og skjev. E litt for lang. Geir inn med poeng. Geir lang og skjev. Ståle kort. Ståle litt skjev. 6-2

Omg. 5: Birger lang. E kort, men p. Birger p bak, men fortsatt mye plass. E dytter inn egen til p. Geir lang. Ståle skjev. Ståle til gris. E fjerner. E inn med p. Og poeng. Og kort. 6-5

Omg 6: E ved gris. Ståle fjerner. E skjev. Birger lang. Birger skjev, men p. E poeng til siden. Geir lang. Geir mot poengkula. Ståle god kule foran. E skjev. E triller inn til gris. E triller avgårde. 6-7

Omg 7: E kort. Birger p bak. E spretter ut av banen. E poeng 20 fra. Ståle semi. E poeng bak. Birger poeng ved gris. E litt kort. E skjev. Geir 2 x lang. Ståle ut. 7-7

Omg 8: Birger litt lang og skjev. E mer skjev. E kort og skjev. E poeng foran. Ståle fjerner. E veldig kort. E i egen kort. E skjev. Birger litt kort. Geir inn med poeng. Geir litt kort. Ståle skjev. 10-7

Omg 9: Birger inn like ved gris. E legger lang. E litt kort. E carreau på egen. E kort og skjev. E skjev. E fjerner egen. Vi har 5 kuler igjen. Birger hard mot egen, og har ett p. Geir inn med p. Geir 13.

 

A-sluttspill, kamp 2

Norge vs Luxembourg: 9-13

Birger, Geir og Ståle. Ubenyttet reserve: Odd Reidar. 

Omg 1: Mange gode skytterkuler. 0-3

Omg 2: L poeng foran. Birger p. L carreau. Ståle carreau. L fjerner. Birger poeng. L bom. L kort. L poeng. Ståle fjerner. Geir skjev. Geir poeng. 2-3

Omg 3: Birger foran gris. L treffer såvidt men vi har p. L kort. L skjev. L for kort. L poeng. Ståle semi. L p bak gris. Ståle bom. Birger kort. Geir p og lang 3-3

Omg 4: Birger poeng foran. L legger skjev. L bom. L bom. L skjev. L skjev. L poeng. Ståle fjerner nok. Birger litt skjev. Geir kort så poeng. Ståle poeng. 6-3

Omg 5: Birger skjev litt bak. L poeng litt bak. Birger inn på gris. L treffer, men Birgers kule følger grisen. L fjerner. Geir på gris. L bom. L kort og skjev. L lang. Geir poeng bak. Ståle p? Og p? 9-3

Omg 6: Birger p 20 fra gris. L skjev foran. L skyter og fjerner. Birger blir lang. Geir poeng skjev for gris. L kort og skjev. L kort og skjev. L poeng. Geir litt skjev. Ståle poeng foran. L fjerner. Ståle misser legget. 9-4

Omg 7: l ved gris. Ståle semi. L litt lang. L poeng. Ståle fjerner. L poeng. Geir fjerner. L poeng. Geir fjerner igjen. Birger bom. Birger legger skjev. 9-5

Omg 8. L lang. Birger p bak. L p foran. Ståle egen deretter riktig. L poeng. Birger lang. Geir lang. Geir p mot L. L poeng. L lang. L lang? 9-6

Omg 9: L ved gris. Ståle semi. L bak. Birger en tanke for hard og en gang til. Geir flytter gris. Geir skjev. Ståle skjev. Avbrudd 9-10

Omg 10: L poeng foran. Birger litt skjev. Ståle bom. Birger skjev andre siden. Geir 2 ganger skjev. Ståle skjev. 9-13

 

A-sluttspill, skillematch

Norge vs Estland: 10-13

Birger, Geir og Ståle. Spillerbytte på stillingen 5-10: Geir ut, Odd Reidar inn.

Omg 1: Estland godt bak. Birger godt poeng. E fjerner. Birger inn til p. E litt skjev. E flytter gris til 3p. Ståle lager plass. Geir litt kort, men midt foran. Geir spiller inn til p. E fjerner en kule, men ikke p. E lang. Ståle p. 2-0

Omg 2: Birger 20 bak. E lang. E 25 bak. E kort. E bom. E kort. E dytter inn og lager 2. Ståle over og tar egen deretter halvbom. E ligger med 4. Birger skjev. Geir lang og deretter inn som nr 4. 2-3

Omg. 3: E ved gris. Ståle fjerner. Birger skjev, men p. E poeng, men god plass. Birger lang. Geir litt lang, så litt kort. Ståle poeng. E fjerner. E skjev. E skjev. E poeng. 2-5.

Omg 4: E ved gris. Ståle hårfint over. Birger litt kort. E litt bak gris. Geir litt kort. Geir god kule bak. Ståle litt lang. E litt lang. Og skjev og kort og kanskje dytt for 2? 2-7

Omg 5: E på gris. Ståle bom to ganger - "mot normal". Birger en litt kort og en litt skjev. Geir litt skjev og så litt kort. Og vi ber en bønn ... E litt skjev. E inn med p. Og p. 2-10

Omg 6: E på gris. Ståle semi. E ved gris. Ståle carreau. E bom. E skjev og lang. E nesten poeng. E flytter gris. Birger treffer gris ut. 5-10

Omg 7: Odd Reidar inn for Geir og rett på gris. E skyter gris.

Omg 8: Odd Reidar foran gris. E skjev. E poeng. Ståle fjerner. E poeng til siden for gris. Odd Reidar litt lang. Birger kort. Birger poeng. E fjerner. Ståle litt lang. E bom på kule for å lage plass. E bom. 5-11. Nå snur dere kampen Norge!!!

Omg 10: Odd Reidar 40 foran. E 45 bak. E p. Ståle fisletreff, flytter poenget sidelengs. Odd Reidar 20 på siden litt bak. E bom. E ut på neste bane. E lang. E lang. Birger kort. Birger skjev. Ståle lang. 7-11

Omg 11: Odd Reidar 20 bak. E litt lang. E kort. E ved gris. Ståle semi. E kort foran. E kort. E skyter - mye rører seg. Odd Reidar inn med p. Birger først skjev og så kort. 9-11

Omg 12: Odd Reidar 15 bak. E bom. E kort. E lang. E p ved gris. Ståle touch. Ståle bom. Odd skjev. Birger bom. Birger lang. E kort. E dytter eget poeng. 9-12

Omg 13: E poeng foran. Odd Reidar skjev. Odd Reidar inn til p. E spretter ut. E lang og skjev. E skjev. E skjev E lang. Ståle skyter for å lage plass. Bom og bom. Det er trangt. Birger misser 2. 10-12

Omg 14: Odd Reidar litt bak. E kort. E bom. E ved gris. Ståle bommer 2 – kritisk. Birger misser men flytter grisen bak til p. E inn til p. Birger bom. 10-13