Trondheim på petanquekartet

31.08.2016

Nidaros Petanque så dagens lys allerede for tre år siden. Nå har trønderklubben tatt steget og blitt medlemmer av Norges fleridrettsforbund, seksjon Petanque. – Det gleder vi oss stort over!

Initiativtager og primus motor Haakon Pettersen ble bitt av petanquebasillen under et lengre opphold i Spania, og vel tilbake i Norge savnet han et tilsvarende tilbud i hjembyen. Det fantes ingen klubber i Trondheim, heller ikke i fylket, ikke en gang i landsdelen. Det ville han gjøre noe med.

Og Haakon Pettersen har lykkes: Venner og bekjente ble lokket med, kommunen ble kontaktet og klubben ble etablert.

Siden den spede start har klubben anvendt Lade Idrettsarena som treningsfelt. Nidaros Petanque teller i dag 35 medlemmer, og nesten samtlige deltar i spill to ganger i uken fra mai til oktober. Nå har arbeidet med å organisere spill også i vinterhalvåret startet.

Denne klubben har ambisjoner. Ikke bare for seg selv, men for å spre gleden til så mange som mulig. Nettside, blogg og hyppig aktivitet på sosiale media som Facebook er viktig, men først og fremst er klubbens medlemmer synlige og aktive i bybildet.

"For oss er det viktig å få i gang tilsvarende grupper ute i bydelene", forteller Haakon Pettersen. "Flere har ytret ønske om å få i gang tilsvarende virksomhet i sine nærområder. Vi har vært i en del av Frivilligsentralene og hatt aktiviteter for grupper som vil spille i boområdet sitt. Flere har blitt med og spiller sammen med oss på Lade."

Også et samarbeide med Vaskeriet, et dagsenter for døve, er etablert. Klubben har i tillegg kontakt med flyktningmottaket på Sandmoen om tilbud til de som bor der. En del har deltatt, men disse har etter hvert blitt forflyttet til andre steder. De har fungert godt i spillet, og viser verdien av petanque som en brikke i integreringsarbeidet.

"Petanque når den gruppen som normalt ikke søker så lett til organisert idrettsaktivitet. Petanque har enkle spilleregler som likevel vekker konkurranseinstinktet og krever fysisk aktivitet som over tid også gir økt funksjonalitet", poengterer Haakon Pettersen.

Vi gleder oss til å følge Nidaros Petanque fremover. Dere inspirerer!

 

Nidaros Petanque

Kontaktinfo

  • Kai Ove Johansen, mobil 958 66 719
  • Haakon Pettersen, mobil 40 20 77 94
  • Epost: nidarospetanque@gmail.com
  • Nettside | Facebook 
  • Spilledager, Lade Idrettspark: Onsdag kl. 18.00, Søndag kl. 12.00