Seksjonsstyret informerer - Ledermøte 2024

22.03.2024

 

Torsdag 21. mars ble det arrangert digitalt ledermøte, der seksjonsstyret og 10 klubber var representert.

Der ble det snakket om regler og oppførsel for sesongen 2024, NM 2024, petanque.no og fokus på rekruttering. Les referat (pdf).

Styret vil ha stort fokus på rekruttering fremover, og det vil komme en epost til klubbledere for å innhente informasjon.