LEDERMØTE 2024

31.01.2024

Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque ønsker velkommen til ledermøte torsdag 21. mars, kl 18.00. Ledermøte vil også denne gang bli holdt digitalt.

Ledermøtet er en flott anledning for å se hva som rører seg i norsk petanque, og ytre sine meninger om veien videre. Alle klubber kan stille med inntil tre personer, og vi vil oppfordre klubbene til å ta med en som ikke har vært tidligere, slik at vi kanskje kan få litt ’nytt blod’, med nye innspill og syn på ting.

Det er Årsmøtet og Tinget annethvert år som er arenaer for å ta opp og drøfte de største sakene, men utenom det, er dette en god arena for diskusjon og innspill til styret utenom det som kommer fortløpende gjennom hele året.

Vi vil komme tilbake til full agenda, men denne gang ser vi for oss at rekruttering blir et av hovedtemaene for møtet. Invitasjon vil også bli sendt på epost til klubbene.

Saker fra klubbene må sendes inn senest 14 dager før, 7. mars. Vi setter påmeldingsfristen til uken før, og håper at så mange klubber som mulig har anledning til å stille!

Påmelding og innsendte saker sendes til arild.skjaeveland@nif.idrett.no.

Påmeldingsfrist 14. mars

Frist for innsendte saker 7. mars 

 

P.S. Finner du fem feil eller flere i bildet over? :) Kunstig intelligens (Design) sin tolkning av petanque i Norge.