Årsmøtet og Tinget 2023 | Alt du trenger å vite og litt til

21.04.2023

Tusen takk til avtroppende styre og alle deltakere under Årsmøtet i Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque lørdag 15. april. Årsmøtet ble trygt og effektivt ledet av Rolf Hermansen, stødig ordstyrer med snert, som i mange tidligere årsmøter.

Seksjonsleder Tore Blokhus og nestleder Gabriel G. Bel-Lafkih fortsetter i nytt seksjonsstyre, mens medlemmene Christopher S. Kvarme, Heidi Skjørberg Nilsen, Lisbeth Johannesen, Roger Støa og Trine Tinglum ble takket av for innsatsen de har lagt ned for det beste for norsk petanque i perioden 2021-2023.

 

Leder på gjenvalg, Tore Blokhus, og Årsmøtets valgte ordstyrer Rolf Hermansen.

Med et styre hvor ingen tidligere hadde erfaring fra seksjonsarbeide, ble det en bratt læringskurve med prøving og feiling. Som om ikke det var utfordring stor nok, husk også at styret ble konstituert mens Norge enda slet med pandemi og stadig skiftende smittevernsrestriksjoner. Like etter årsmøtet skulle det ferske styret legge planer for en fremtid hvor ingenting var lett å forutse. - Og særlig ikke nært forestående Norgesmesterskap...!

Vær stolte over alt dere holdt i tømmene disse to årene, de to vellykkede norgesmesterskapene, kvalifiseringene, mediadekningen under NM-Veka, all kommunikasjonen med klubbene, dommerkurs, listen er lang. - Bare se selv, les beretningen!

Nye medlemmer i seksjonsstyret, enstemmig vedtatt, er Øystein Johannesen, Bjørg Ramskjell og Gunvor Berge, med Maija Juva og Lars Kiplesund som varamedlemmer. Her dekkes alle kriterier: Både unge, voksne og litt mer voksne (veteraner, om du vil). Begge kjønn. Ulike aktivitetsnivå og ambisjoner. - Og ikke minst god, geografisk spredning. De største miljøene både på Øst- og Vestlandet er godt representert, og for første gang i norsk petanquehistorie er også en nordnorsk klubb representert. Endelig!

Alt tyder på et positivt og fremtidsrettet seksjonsstyre som vi gleder oss til å se hva kan utrette - og til å samarbeide med. For styret alene kan ikke dra hele lasset, vi er alle pliktige til å engasjere oss og bidra der vi kan.

Engasjement og gode innspill kom også frem under årsmøtet. Rett i underkant av tretti deltakere deltok på Årsmøtet, seksjonsstyre og konsulent inkludert.

Seksjonsleder Tore Blokhus ønsket velkommen og redegjorde for perioden både organisatorisk og sportslig. Ranu Homniams sølvmedalje i VM Singel er et enestående kapittel i historiebøkene, og hun ble hedret med egen pris under fjorårets NM. I NMet året før ble far og sønn, Lars og Svein Bruu, hedret som faste NM-deltakere gjennom mange, mange år.

Flere klubber har kommet til i perioden, og som en av svært få idretter maktet Petanque å øke medlemsmassen i Korona-tiden. Det skal vi være stolte over! Nå gjenstår jobben med å virkelig satse på rekruttering, gjerne blant de yngste. Flere klubber har bistått i gymtimer, aktivitetsdager og som tilbud til SFO, og all denne innsatsen vil gi frukter. Kanskje ikke i ung alder, men eksemplene er mange på at folk som er introdusert for petanque i ung alder, vil oppsøke petanquemiljøet i voksen alder. 

Rent konkret kan vi nevne Bergen Petanqueklubb som i år lanserer eget medlemsskap for barn. For en femtilapp kan barn og barnebarn av spillere - og alle andre som ønsker det - bli en del av klubben. Vi må alle starte et sted, og det er viktig å skape en trygg arena for alle, unge som voksne.

Apropos arena: Riksanlegg er det store, hårete mål. Alltid. Med en halv million på bok gjelder det å hele tiden være på utkikk etter nye prosjekter og bygge nettverk. Seksjonen har vært representert i anleggskonferanser og understreker viktigheten av å hele tiden være på ved planlegging av flerbrukshaller. 

Med nedleggelsen av både Vestby- og Peter Pan-hallen som en mørk sky hengende over oss, kunne leder i Holmestrand Petanqueklubb glad meddele forsamlingen at en ny hall er klar til høsten. - Nok en gang et tidligere fjøs, men høyere opp til taket og større baner enn vi har vært vante med. Vi gleder oss til å ta det i bruk!

Dermed kan østlendingene igjen spille vinterstid, og før det: Mange, mange utendørsturneringer. En viktig del av gjennomføringen er kompetente dommere, og vår dommerstand har passert 30 i antallet. Likevel oppleves det som en utfordring å skaffe ikke-spillende dommere til turneringene. Som eneste i det nyvalgte styret har Maija Juva allerede fått avklart sitt ansvarsområde: Dommermiljøet! Ingen kan dømme alt, men alle kan dømme en eller to ganger i året. Dette blir en dugnadsjobb, og norsk idrett er bygget på nettopp dugnad.

Apropos... undertegnede har vært webredaktør helt siden 2009, og tiden strekker ikke til. Det varmer med anerkjennelse og rosende ord, men samtidig er jeg vel vitende om at jobben kan gjøres langt bedre enn jeg har vært i stand til på flere år. Jeg ba derfor forsamlingen om å virkelig jobbe for å finne kandidater i egne rekker, og oppfordringen går videre til alle som leser disse ord.

Webredaktørrollen er tidkrevende, men gir utrolig mye. Man får et enestående innblikk i norsk petanque, og alt ligger til rette for å kunne være en nyttig støttespiller (håper jeg) til styret. Samtidig som det er viktig å sikre dokumentasjon for historikkens skyld, kan man våge seg litt lenger vekk fra nettsideplattformen. Korte tekster som treffer, gode bilder og velgjennomtenkte videosnutter er veien å gå for å markedsføre vår sport, idrett og livsstil. Kanskje er det vi trenger input utenfra, et prosjektansvar til en student med teft for SoMe, som Storøyas Terje Sand tok til orde for. 

For et sted må man starte. Oppskriften er uklar, men målet er klinkende klart: Vi må rett og slett forsøke å nå 1.500 medlemmer. Det vil gi oss en _stor_ økonomisk gevinst, og behovet for medlemsvekst må understrekes igjen og igjen. Dette har vi vært vel vitende om i årevis, og vi er blitt vante til å si at mye ville vært gjort hadde bare alle av oss fått med en person til... Vi vet det, men vi kunne definitivt vært flinkere til å faktisk gjøre noe med det.

Så er det viktig og svært forfriskende når nye stemmer fra Storøya krever mer action og mer spenstige langtidsbudsjett. Vi som har vært med en stund kan ikke bli for satte, vi må fokusere på framtiden. Storøyas leder ga opptil flere av deltakerne gnist i øynene med bevisstgjøringen. - Ja visst er det viktig å ha noe å strekke seg etter!

Les også: Sakspapirer og protokoller

Noe man derimot allerede har funnet midler til, er etterlengtet honorar til seksjonsstyre og webredaktør. Første sak på Årsmøtet omhandlet nettopp dette, og forslaget ble enstemmig vedtatt. For aller første gang får seksjonsleder, styremedlemmer og webredaktør økonomisk kompensasjon for sitt arbeide. Tenk det, absolutt på tide!

En annen sak var økning av lisenspris, dette for å sikre seksjonen litt mer inntekter, og samtidig følge naturlig økning i samfunnet forøvrig. Lisensprisen har i en årrekke ligget på kr. 300, og det ble fattet enighet om at lisens fremover skal fastsettes på årsmøtet for de kommende to år. Så hva er lisens? En gjengs misforståelse har vært at forsikring har vært stor del av beløpet, så stemmer ikke. Forsikringssummen har vært lav, og det har heller ikke dekket behovet. Forbundet har derfor besluttet å avslutte forsikringen og anbefale private forsikringer, eventuelt gjennom klubb. Både Økern og Holmestrand kom med konkrete tips om mer gunstige forsikringsordninger. Summa summarum, lisens er rett og sett en kontigent for å være en del av det offisielle petanquemiljøet, inneforstått med kjennskap til spilleregler og oppførsel på banen. Videre er det et rent krav for å delta i utenlandske turneringer og mesterskap. 

Selv om lisensprisen ikke ble besluttet økt, var Årsmøtet positive til å la styret øke NM-kontigenten. Dette hører også sammen med en rekke forslag fra den seksjonsopprettede NM-arbeidsgruppen, deriblant at teknisk arrangør skal få 100 % av inntektene. Tidligere har teknisk arrangør fått 75 %, men Årsmøtet var enige med arbeidsgruppens forslag. Med full inntekt kommer også skjerpede krav; som ansvar for sekretariat og lønning av både disse og dommere.

Seksjonsstyrets store fordel med dette er at dette vil gjøre det enklere å få folk til å sitte i styret: Sekretariatsjobben har vært en vanlig grunn til at folk har takket nei ved forespørsel fra valgkomiteen. Ikke er det slik at klubbens spillere må sitte i sekretariatet heller, men nå har de økonomi til å gi kompensasjon til eksempelvis frivillige fra eget idrettslag eller andre kompetente bekjente i lokalmiljøet. Seksjonsstyret vil uansett både i forkant og underveis i mesterskapet ha det overordnede ansvar og sikre kvalitet i gjennomføringen. Eventuelle problemer vil altså fanges opp gjennom jevn kontakt med teknisk arrangør.

Veien ble deretter kort til det evinnelige diskusjonstema: Oppsett i NM. Lydnivået ble brått mange hakk høyere, og ordstyrer Rolf fikk etterhvert satt en strek. Det fins flere fora der ute velegnet til slike diskusjoner - og det er ikke på et Årsmøte.

Noe betent var også saken om å kutte i veteranklassen og heller samle veteranene i en ny klasse: V60. Pt. praktiserer kun Frankrike dette, og styret innså at saken ikke var godt nok gjennomarbeidet og diskutert på forhånd. Saken ble derfor trukket.

Siste sak på årsmøtet var aksept for å forsøke øke støtten til landslagene. Inntektene til seksjonen er begrensede, men støtten på kr. 2.000 har vært uendret i rundt 15 år, og ikke er på langt nær nok til å dekke reise, overnatting og tapt arbeidsfortjeneste. Problemstillingen er hvordan dette kan gjøres uten å gå på bekostning av øvrig miljø. Et av forslagene til løsning var å la all spilleravgift i landslagskvalifiseringen gå inn i en pott som kan fordeles innad i landslagsgruppen. Årsmøtet stemte for å gi styret friere tøyler, enten de går for dette, mer konkret jobbing for sponsormidler, eller noe helt annet.

Til forskjell fra Årsmøtet i Seksjon Petanque var det faktisk ikke noen saker under Tinget i Norges Fleridrettsforbund. Tradisjonen tro hadde alle tre seksjoner sine årsmøter samtidig, etterfulgt av lunsj, før både Petanque, Boccia og Teppecurling samt Friskis & Svettis samlet alle krefter til Tinget. President Eline Oftedal innledet før hun overlot ordet til Tingets ordstyrer Mette Berg.

Det viktigste, og mest rørende, var valget. Etter 10 år som president i Norges Fleridrettsforbund takket Eline Oftedal for laget.
 
 
Eline har sittet i forbundsstyret helt siden oppstarten i 2009 og har vært en stor, stor ressurs både for FIF, seksjonene og idretten forøvrig. Kontaktnettverk har vært en prioritet, og hun har virkelig jobbet for å fremme Fleridretts verdier.
 
Det har værten tøff beslutning, men Eline understreker samtidig viktigheten av nye stemmer og nye øyne.
- Jeg har lært utrolig mye om frivillighet, demokrati og idrettspolitikk i løpet av disse årene. Likevel er det alle møtene med menneskene, alle kjennskap og vennskap, som har gitt meg størst glede og varme.
 
Idretten som sunn, sosial møteplass for alle lag i samfunnet har vist seg spesielt viktig i koronatiden. Avtroppende president ber nyvalgt president om å videreføre denne bevisstheten.
- Ta godt vare på gjengen vår! Hold fokus på verdien vi gir til samfunnet. Trekk energien fra det. Løft hverandre, inspirer hverandre. Takk for alt dere har gitt meg disse årene!
 
Tusen takk, Eline Oftedal , som nå gir stafettpinnen videre til FIFs nye president Pål Brun-Hansen. Også Pål kommer fra Friskis & Svettis, hvor han har vært engasjert siden 2009. Før dette har han vært aktiv i flere idretter, og i all hovedsak vinteridrett. I FIF-styret vil han få selskap av blant annet vår egen Tore Blokhus og Lisbeth Johannesen, og vi gleder oss til å se hva han og resten av styret vil utrette i tiden fremover. Et varmt lykke til!
 
 
 
 
Tekst og foto: Eli Gjengstø, Petanque.no