Dokumentbank

 

Norges Fleridrettsforbund

Lov for Norges Fleridrettsforbund 01.09.2007, sist endret 25.03.2017 (pdf)
Styremøteprotokoller el.l. (nettside)
Protokoll: Tinget i Norges Fleridrettsforbund 2019 (pdf)
 
 

Norges Fleridrettsforbund, Seksjon Petanque

Styrets sammensetning og ansvarsområder (les mer...)

Protokoll: Styremøte 3-2019/2021, 29. august 2019 (avventer godkjenning)

Protokoll: Styremøte 2-2019/2021, 23. mai 2019

Vedtak: Teknisk arrangør NM 2020, 26. april 2019

Protokoll: Styremøte 1-2019/2021, 9. april 2019

Protokoll: Årsmøtet i Seksjon Petanque, 30. mars 2019, red. 17.06.2019