Digitalt årsmøte er gjennomført: Vel blåst og lykke til videre!

06.04.2021

Koronapandemien har ført til mange utsettelser og avlysninger, men det gjelder å finne alternativer. - Slik som under Årsmøtet i Seksjon Petanque og Tinget i Norges Fleridrettsforbund 2021. Lørdag 20. mars samlet vi oss foran PC- og mobilskjermer, vekslet mellom Teams og GoPlenum, kikket i papirer og klikket oss frem på presentasjoner.

Dokumentbank: Signert protokoll, samt vedlegg: Alle sakspapirer

Det tekniske gikk kanskje ikke helt knirkefritt under selve oppropet, men Årsmøtet og Tinget ble etter dette effektivt og informativt gjennomført. Rutinerte og dyktige Rolf Hermansen fra Boule Frederik II loset oss igjennom årsmøtet slik han har gjort de siste gangene, men nå under mer krevende omstendigheter: Han i Fredrikstad, styreleder Eli Gjengstø og nestleder Bjørn Vidnes på Ullevål stadion, styremedlemmene Charlotte Jayer og Vebjørn Bjørkås på hvert sitt hjemmekontor samt idrettskonsulent Arild Skjæveland i Bergen, opptil flere apper, meldinger på chat og alltid med et ekstra øye på GoPlenum dersom noen ønsket å komme med innspill. 

Les også: Seksjonsstyret takker for seg (09.03.2021)

Vi kom oss igjennom det, det gikk attpåtil helt fint. Tusen takk for samarbeidet og for tålmodigheten i de tilfeller det ble litt for mye teknisk å holde styr på.

Alt av årsmøtepapirer var på forhånd sendt ut, og med stramt program og mye på hjertet var det forutsatt at alt hadde blitt lest igjennom før møtet startet. Den spesielle situasjonen med et helt styre som skulle gå av, krevde også mye tid til å beskrive arbeidet som er blitt utført, og våre tanker rundt fremtiden.

Avtroppende styres bønn var klar: Det må være stort fokus på rekruttering i alle ledd. Her har alle en stor jobb å gjøre, og vi har ikke råd til å ta lett på oppgaven.

 

(Skjermpdumper fra årsmøtepresentasjon)

Kun en sak var meldt inn, dette fra avtroppende styre i forsøk på å lette utfordringene med ikke-spillende dommer i rankingturneringer. Styrets forslag om innføring av turneringsjury i tilfeller der man ikke lykkes å skaffe dommer møtte ingen innsigelser og ble derfor vedtatt. Mer informasjon om dette vil bli gitt så snart nytt styre er konstituert.

Og apropos nytt styre, for en bra gjeng vi overlater stafettpinnen til!

Leder: Tore Blokhus (erstatter Eli Gjengstø)

Nestleder: Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih (erstatter Bjørn Vidnes)

Medlemmer: Trine Tinglum, Christopher Schwartz Kvarme og Heidi Skjørberg Nilsen (erstatter Charlotte Jayer, Vebjørn Bjørkås og Berit Sæbø)

Varamedlemmer: Roger Støa og Lisbeth Merete Johannesen (erstatter Johnny Skjørberg og Silje Akre)

Tidligere seksjonsleder Eli Gjengstø tar over valgkomiteen etter Gildas Mevel, sammen med Peter Häring og Jarle Larsen. Eli og Peter inngår forøvrig også i valgkomiteen i Fleridrettsforbundet.

Tore Blokhus overtar også en annen svært viktig rolle, denne etter Signe Hovind. Signe takket under Tinget i Norges Fleridrettsforbund av som styremedlem og visepresident etter mangfoldige år, faktisk helt siden særforbundets begynnelse. Tore ble valgt inn som 2. visepresident, og får følge fra seksjonen av Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih som styremedlem. Trine Tinglum blir hans personlige vara. Med Gabriel som medlem i FIF-styret innfris krav om styremedlem under 26 år. Rollen som 1. visepresident bekles av Elisabeth Wilhelmsen fra Boccia/Teppecurling, også hun er ny i styret. Drivende dyktige og dedikerte Eline Oftedal fortsetter som president, noe vi er veldig, veldig glade for. Hennes innsats for vårt særforbund, for inkludering og livslang idrett kan ikke applauderes nok!

Tinget ble for øvrig avholdt rett i etterkant av de tre seksjonenes årsmøter, også dette digitalt. Det var her ikke meldt inn noen saker. 

Etter Eli, Bjørn, Charlotte og Vebjørns gjennomgang av årene 2019-2020 og handlingsplan og budsjett for kommende periode, takket nestleder Bjørn av på vegne av hele styret. Det har vært en utrolig givende og spennende 2-årsperiode, og det er ikke uten en viss vemod vi takker for oss. Å sitte i seksjonsstyret gir en enestående mulighet til å utrette noe konkret, løse floker og bidra til bedre grobunn for fremtiden. Husk bare at et styre ikke kan gjøre all jobben selv, men er helt avhengige av hjelp fra spillere og klubber. 

Påtroppende seksjonsleder Tore Blokhus (til venstre) og nytt styremedlem Christopher S. Kvarme fulgte årsmøtet digitalt fra sin base på Stord (foto: Pål Johansen)

Vi er helt trygge på at det nye styret vil forvalte ansvaret og mulighetene svært godt, og vi berømmer valgkomiteens solide innstilling til nytt styre som årsmøtet vedtok uten noen form for innsigelse. Med nyvalgt seksjonsleder Tore Blokhus og hans dedikerte styre er vi i trygge hender!

- Vi gleder oss til fortsettelsen, denne gang litt på sidelinjen.

 

Eli Gjengstø

6. april 2021, oppdatert med signert protokoll 12.04.2021