Offisielle spilleregler for petanquesporten

16.03.2021

Det internasjonale petanqueforbundet, Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.J.P.), reviderte de offisielle spillereglene i 2020 og disse ble vedtatt av eksekutivkomiteen desember samme år.

Spillereglene gjelder fra 1. januar 2021 og skal anvendes av samtlige nasjonale forbund tilsluttet F.I.P.J.P.

De nye internasjonale spillereglene er oversatt fra engelsk versjon til norsk av Seksjonsstyret v/ Bjørn Vidnes og er gjeldende for petanquespill i Norge fra publiseringsdato 16. mars 2021. 

Se hele dokumentet: OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR PETANQUESPORTEN

I tillegg til regelendringene, er det gjort noen språklige endringer fra 2017-versjonen. 

Revisjonen innebærer i hovedsak små, språklige endringer, og noen avsnitt har blitt flyttet på. Her er også noen større endringer, presisert i det følgende:

 

Markering av grisen

Tidligere het det at grisen skulle markeres grisen for å unngå uenighet. Nå heter det at «Spillerne må markere grisen etter utkast og hver gang den flyttes».  Alle kan markere grisen, men den som kastet eller flyttet grisen holdes ansvarlig for en eventuelt umerket gris, og kan straffes med gult kort.

 

 

Plassering av ringen og grisen

Det er endring i avstand som skal være fra hinder og baneskiller både for ringen og grisen. 

Ringen skal plasseres minst 1 meter fra hindre og 1,5 meter fra en annen ring eller gris som er i bruk.

En gyldig gris skal være minst 0,5 meter fra hindre eller fra banens endelinje (ikke 1 meter som tidligere). Grisen skal også være minst 1,5 meter fra en annen gris som er i bruk. Merk at det nå ikke er minimum for avstand til baneskille eller død ytterlinje på siden av banen.

 

Fukte kule eller gris

I § 16 het det tidligere at «Det er forbudt å fukte kulene eller grisen.» Dette punktet er tatt bort i de nye reglene.

 

Slutten av en omgang

Første omgang starter når grisen blir kastet, enten den er gyldig eller ikke. De neste omgangene er startet når siste kule i forrige omgang har stoppet (§ 33). Tidligere startet neste runde når grisen var plassert på banen (tidligere § 33).

 

Forsinkede lag og spillere

Lag som møter til kamp mer enn 30 minutter etter oppgitt starttid, blir utestengt fra turneringen. Tidligere var tiden 1 time. 

Et lag som mangler en (eller to) spillere kan starte kampen med færre kuler, og fraværende spillere kan hoppe inn i neste omgang. Spillere som er mer enn 30 minutter forsinket kan ikke delta i kampen.