NM 2022 legges til Stokke

05.03.2021

Seksjonsstyret har mottatt en gledelig og velbegrunnet søknad vedrørende avholdelse av Norgesmesterskapet 2022. Like gledelig har vi besluttet å takke ja: PetanqueNorges store høydepunkt neste år arrangeres i samarbeide med teknisk arrangør Stokke Idrettslag! 

Norgesmesterskapet 2022 avholdes ultimo juni måned, eventuelt månedsskiftet juni/juli, og det vil tilrettelegges for å kombinere vårt ordinære NM med seksjonens deltakelse i NM-veka i Skien.

Som kjent avviklet Vika Petanque klubbdriften og gikk inn i idrettslaget som egen gruppe i fjor. Petanquegjengen har fått en fin oppblomstring og ny giv, og håper nå at Norgesmesterskapet på Stokke Idrettspark skal bidra til enda flere av sambygdingene  tilslutter seg miljøet. 

Idrettsparken ligger en knapp kilometer fra Stokke sentrum.

Stokke Idrettslag kan i 2021 feire 90 år, og teller rundt 1.500 medlemmer fordelt på fotball, håndball, ski, orientering, turn og petanque. Flere større arrangement er blitt gjennomført, ikke minst må NM i Nordiske grener 2010 nevnes.

Seksjonsstyret sender en stor takk til Stokke IL for at de tar på seg det viktige arbeidet, og vi gleder oss stort til både planlegging og gjennomføring!

 

På vegne av seksjonsstyret

Eli Gjengstø