Kenneth Larsen til minne

11.01.2021

Lørdag 9. januar våknet vi opp til en beskjed vi lenge har fryktet, men likevel ikke var helt forberedte på. Kenneth Larsen måtte fredag kveld gi opp kampen han innbitt har kjempet i flere år. 

Og Kenneth var en sann fighter. Et brennende samfunnsengasjement førte ham ut i utallige kamper gjennom hele livet, men i kampen mot kreften bukket han til slutt under. Et bankende hjerte for sosial rettferdighet har sluttet å slå.

Engasjementet førte ham til seire på petanquebanen, med sølvmedalje i NM Trippel Åpen i 2016 som høydepunkt, men først og fremst tok han det ut i det organisatoriske. Det hele startet med en tur til York og et besøk på lokal petanqueklubb. Kenneth og Anne Åsheim reiste hjem igjen til Bergen med en ide om hvordan de kunne samle familie, venner og bekjente til en felles sosial aktivitet. Som så ofte når Kenneth fikk en ide, ble denne gjennomført. For 11 år siden så Bergen Petanqueklubb dagens lys, med Kenneth som klubbens første leder, av uvurderlig verdi for fremveksten av petanquespillere utenfor Oslogryta.

Hele tiden holdt Kenneth tett kontakt med det etablerte norske petanquemiljøet. Fellesskapet stod alltid i fremste rekke, og snart ble Kenneth og kona Berits hjem på Sydneshaugen det naturlige tilholdssted for klubben. - Snart også for den mer perifere petanquefamilien. Hos Kenneth og Berit var det åpent hus, og fremmede var venner de snart skulle få. Bergensturneringer ble avholdt fra starten av, selv om det ikke akkurat ble slik Kenneth med sitt skjeve smil og selvtillit insisterte på, - at gullet skulle hem. Snart ble han også sterkt delaktig i organiseringen av petanque på landsbasis: Nestleder i Seksjon Petanque og 2. visepresident i Norges Fleridrettsforbund, alt dette i et allerede fullpakket program.

Da BPK feiret sitt 10-årsjubileum i desember 2019 deltok klubbens første leder og primus motor via storskjerm. Festen ble ikke komplett uten ham. Han var festen.

Det er akkurat dette tomrommet vi nå kjenner på. Kenneth Larsen har bidratt med verdifullt engasjement, initiativ og organisatorisk kunnskap på flere områder i norsk petanque, men først og fremst vil vi savne medmennesket Kenneth.

Til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av, hans brennende kampvilje, humor og høyt utviklede sosiale antenner, var det en egen ro og trygghet rundt ham. Hans enorme kontaktnettverk taler sitt tydelige språk, han var hel ved.

Vi takker Kenneth Larsen for all tid og energi han har lagt ned i vår felles lidenskap, og for at han gjennom alle disse årene har bidratt til å åpne våre øyne for et samfunn som alltid kan bli bedre, mer rettferdig. Det er mange kamper å kjempe for der ute, ikke bare på petanquebanen.

Vi skulle så inderlig ønske at Kenneth hadde vunnet også denne kampen.

Våre tanker går til hans kjære Berit og deres barn Ida og Jon, til svigerbarn og barnebarn. Til øvrige i familien og til hans mange nære venner. 

 

På vegne av norsk petanque

Signe Hovind og Eli Gjengstø

 

 

Minnegave

Seksjon Petanque hedrer Kenneths Larsens minne med økonomisk støtte pålydende kr. 1.000 til Leger uten grenser, dette i samråd med Kenneths familie.