Styret informerer | Koronasituasjonen pr. 6. november

06.11.2020

I et brev til landets ordførere anmoder idrettspresident Berit Kjøll på vegne av Norges idrettsforbund om tett dialog med idretten. Samtidig understrekes at alle i norsk idrett har oppmøteplikt i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen i det norske samfunnet.

På bakgrunn av regjeringens nye nasjonale innstramminger fremmes følgende generelle råd:

Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.

Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere.

Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.

- Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet, presiserer Kjøll.

Som del av Norges idrettsforbund følger Norges Fleridrettsforbund Seksjon Petanque disse anbefalingene. Petanquemiljøet har for lengst trukket innendørs, og den friheten vi opplevde tidligere i år må nå innskrenkes. Styrene i våre innendørshaller har tatt vanskelige, men nødvendige avgjørelser om å sette aktivitetstilbudet på vent. Særlig viktig er dette for haller som tiltrekker seg spillere fra større områder.

Regjeringen ønsker å verne om idrettstilbudet til barn og unge, i den grad det er mulig, men for Seksjon Petanques del utsettes planer om juniorsamlinger i vinter, da tilbudet p.t. ikke er iverksatt.

Jo mer forsiktige vi er fremover, jo raskere kommer vi tilbake dit vi alle ønsker, til normalen. Det er det verdt å vente på.

Følg myndighetenes smittevernråd, respekter restriksjonene og pass godt på dere selv og deres nærmeste.

 

På vegne av seksjonsstyret

Eli Gjengstø