Styret informerer | Ledermøtet 2020

14.10.2020

- For slik kan også ledermøter gjennomføres. Årets ledermøte i Seksjon Petanque ble først utsatt, deretter for første gang avholdt digitalt.

Tanken var at flest mulig klubber skulle ha mulighet til å delta uten å være avhengig av lengre reiser, særlig i en tid hvor vi opplever oppbluss av smitte.

Foto: Skjermdump, Pål Johansen, SPK

Mandag 12. oktober samlet vi oss foran pc-skjermene, både seksjonsstyre, idrettskonsulent og representanter fra Norges petanqueklubber. Åtte ulike klubber deltok, og vi opplevde det annerledes møtet i et annerledes år som konstruktivt, informerende og ikke minst motiverende.

Helt siden stiftelsen av Norges Fleridrettsforbund har norsk petanque arrangert ledermøte annethvert år, det vil si det året hvor det ikke avholdes årsmøter i seksjonenen og tinget i særforbundet.

Ledermøtet er et viktig forum både for seksjonsstyre og klubber, hvor man kan ha en langt friere diskusjon enn under et årsmøte. Her kan seksjonsstyret informere og foreslå endringer samt få konkrete innspill på sitt arbeide - og videre arbeide. På samme måte kan de ulike klubbene direkte påvirke styret, og bygge videre på samarbeidet både med styre og øvrige klubber. 

Les mer: Protokoll fra Ledermøtet 12.10.2020

I år satte vi først og fremst fokus på rekruttering, utvikling av turneringsoppsett/gjennomføring og dommerrollen. Vi håper disse tema diskuteres videre internt i klubbene, slik at vi alle kan stå best mulig rustet til kommende årsmøte - og neste sesong. Vi anbefaler alle å lese protokollen, se lenke lenger oppe.

Vi i seksjonsstyret takker alle deltakere på ledermøtet, deres innspill er gull verdt.

 

På vegne av styret,

Eli Gjengstø