Terminlisten 2015, regler og retningslinjer

04.12.2014

Turneringslisten 2015 inneholder 14 rankingturneringer og samtlige arrangeres utendørs. I tillegg kommer norgesmesterskapene, hvor rankingpoeng deles ut i fire klasser. Ytterligere fem turneringer arrangeres, disse uten krav om lisens.

For deltakelse i rankingturneringer, norske mesterskap samt kvalifiseringsturnering til landslag er det nødvendig med spillelisens. Det er i også i år stevner i turneringslisten der man ikke må ha løst lisens, men man må være medlem av en klubb registrert i FIF seksjon Petanque for å delta.

Terminlisten 2015 følger stort sett mønsteret fra foregående sesonger. Svært gledelig er det å kunne takke ja til invitasjon til Stords første rankingturnering. Vestlandsmiljøet teller nå så mange spillere at det vil være god oppslutning i utgangspunktet, men vi oppfordrer like fullt så mange østlendinger som mulig til å ta turen over. Praktisk informasjon om overnatting vil gis i god tid.

Vi håper at alle spillere finner mange turneringer som lokker, både sportslig og sosialt.

Norgesmesterskapet

Teknisk arrangør for NM 2015 er enda ikke avklart, men prosessen med å finne klubb(er) som ønsker å påta seg denne viktige oppgaven er godt i gang.

Seksjonsstyret vurderer å innføre to Singel-klasser; en for menn og en for kvinner. Dette som ledd i vårt ønske om større rekruttering av aktive kvinner. Rankingpoeng vil gis i begge klasser, med forbehold om at det er tilstrekkelig deltakere i hver klasse. Her gjelder de vanlige regler for ranking, altså minimum sju spillere. Å innføre to singelmesterskap er dessuten med VM i Singel i tankene.

Seksjonsstyret vurderer i tillegg å innføre forhåndskvalifisering til NMs presisjonsskyting. Avgjørelsen vil offentliggjøres i god tid.

Ranking

I tabellen nedenfor vises det hvordan poeng i rankingstevner beregnes. Grunnet stadig høyere deltakerantall, ikke minst i NM Singel, har det vært behov for å utvide denne tabellen.

Nytt av året er avskaffelsen av bronsefinaler i rankingturneringer. I de to foregående Norgesmesterskapene har taperne av semifinalene begge fått plassering nummer tre. Ønske om å la dette omfatte også vanlige rankingturneringer har etter vår oppfatning vært stort, sist uttrykt med bred støtte under ledermøtet. Rankingpoeng tidligere utdelt til nummer 4 utgår derfor fra og med sesongen 2015.

Totalt antall poeng for spilte rankingturneringer:

 

«Årets petanquespiller» vil motta en vandrepokal, samt en miniatyrpokal. Vandrepokalen vinnes til odel og eie etter tre napp. Ved likt antall poeng kåres vinneren etter følgende kriterier, beregningen fortsetter til man oppnår en forskjell mellom ”kandidatene”:

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 45 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 35 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 25 lag, og evt.

- flest oppnådde poeng i turneringer med over 15 lag, og evt.

- flest poeng oppnådd i NM totalt, og evt.

- flest antall seire totalt sett, og evt.

- flest antall 2. plasser totalt sett

De seks spillerne øverst på tabellen vil bli innvilget reisestøtte for inntil 2.000 kroner fra seksjonen. Turnering velges av spillerne selv.

Det blir tradisjonen tro også i 2015 en egen klubbranking. Vi håper derfor flest mulig av den enkelte klubbs medlemmer stiller til start i turneringene. Det er satt opp en premie, stor kr 5.000 til beste klubb. Styret i vinnerklubben skal bruke premien til drift av klubben, herunder arrangement og/eller annet som kommer klubbens medlemmer til gode.

Krav

Vi ønsker også å presisere at det settes krav til den enkelte klubb ved gjennomføring av et rankingstevne:

- Sekretariat: Det skal være et sekretariat bestående av min. 1 –ikke-spillende person. Alle arrangørklubber bes derfor om å ta denne bestemmelsen ad notam. Arrangørklubben er også ansvarlig for å levere liste over deltakere og resultat til seksjonsstyret, eller annen person utpekt av seksjonsstyret, ved turneringens avslutning. Overleveringen skal skje via e-post innen kl. 12 påfølgende dag til petanque.no@gmail.com.

- Dommer: En eller helst flere dommere, utnevnes på forhånd. Avtale skal skje i forkant av turneringen, ikke under samlingen før spillestart.

- Turneringsavvikling/Spilleoppsett: Et rankingstevne skal ikke gå over flere enn 7 kamper, og minimum 5 kamper inkl. sluttspill. NM er unntatt med hensyn til antall kamper. Arrangøren skal informere om spilleoppsett før spillestart. Alle rankingstevner må ha sluttspill. Tidsbegrensning bør unngås så fremt det lar seg gjøre med hensyn til lys og vær. Vi ber arrangører og spillere være bevisste på å være effektive i sekretariat og under selve spillet. Her kan vi alle bidra. Ved tidsbegrensning brukes regel om minimum 1 time og deretter ett grisekast. Ved spill på tid skal kampen settes i gang og avblåses med tydelig signal! (f.eks. dommerfløyte).

- Røyking: Det skal ikke røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist. Advarsel skal gis av dommer(e) eller turneringsleder, etter samråd med sekretariatet.

- Forbud mot rusmidler: Det skal ikke røykes på banen under spill. En spiller som blir tatt får først en advarsel, ved neste overtredelse vil spilleren bli utvist.  Alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. Overtredelse medfører umiddelbar utvisning. I påvente av en eventuell opprettelse av sanksjonsråd, bes skriftlige klager på spillere som ikke overholder disse reglene sendes til seksjonsstyret.

Landslag

Sesongen 2015 er et stort år for våre landslag. Høydepunktet er Nordisk Mesterskap i Finland første helgen i august. Her stiller Norge med 2 lag både i herre-, dame- og veteranklassen. Målet er å også delta i juniorklassen.

Veteranene går ut i egen kvalifisering lørdag 11. og søndag 12. april, mens herre- og damelagene blir et rent uttak foretatt av landslagssjef Jack Schillemans.

Hans engasjement er som tidligere meddelt blitt forlenget ut sesongen 2015. Dette innebærer at han står ansvarlig for uttak både til Europamesterskapet for herrer og Verdensmesterskapet for kvinner. EM avholdes i Bulgaria 24. - 27. september, mens VM arrangeres i Thailand noe senere.

Landslagsåret 2015 starter dog allerede i januar med VM i Singel, for første gang i historien både for damer og herrer. Verdensmesterskapet avholdes i Nice, Frankrike, og Norges representanter er Lisbeth Fossen og Benny Bel-Lafkih,

Som kjent ble Herre-VM 2014 på kontroversielt vis utsatt i siste sekund, og det har vært svært lite eller ingen informasjon om dette i etterkant. Det antydes at VM arrangeres i Tahiti i begynnelsen av oktober, men dette er på ingen måte bekreftet fra det internasjonale forbundet. Norge vil ikke stille med landslag dersom dette blir realisert, en beslutning som deles av de fleste europeiske fobund.

Juniorsatsing

Erik Johansen og Leif Høgberg har sagt seg villige til å trene våre yngste, og et eget treningsopplegg for juniorer er under planlegging. Nedre aldersgrense er 7 år. Målet er å etablere et godt juniormiljø vi kan ha glede av i årene fremover. Dersom vi klarer å stille et eller to juniorlag til Nordisk 2015 vil dette være svært gledelig. Vi minner om at vi trenger bred mobilisering dersom vi skal lykkes med dette prosjektet. Her har vi alle et ansvar.

Juniormesterskapet arrangeres i forbindelse med NM, dersom det er god nok oppslutning. I tillegg gleder vi oss over at Holmestrand arrangerer egen juniorturnering i dobbel.

EuropaCup for klubblag

Oslo Petanque Club, OPC, representerer Norge i neste års EuropaCup for klubblag. Kvalifisering til EuropaCup 2016 arrangeres 15. - 16. august.

Lykke til, både til arrangører og spillere. Måtte petanquegleden vises!