Annerledessesongen 2020: Ny terminliste, regler og retningslinjer

08.05.2020

Takket være strenge smitteverntiltak i tidlig fase kan vi starte opp offisiell petanquespilling allerede i mai måned. Kun fire rankingstevner har måttet avlyses, og to av disse turneringene har fått nye datoer i sommer. Ansvarlig klubb for den femte planlagte turneringen har trukket seg, men blir erstattet av Holmestrand Petanqueklubb som lar oss innvie utendørssesongen på splitter nye baner. En flott start på annerledessesongen 2020!

Så går det slag i slag, allerede to dager etter arrangeres Vestlandets første rankingturneringer. Seksjonsstyret anser det som svært viktig at vi opprettholder god fordeling av stevner i landsdelene hvor majoriteten av spillere befinner seg, særlig i disse tider hvor vi må forholde oss til myndighetenes situasjonsbetingede reiseråd

Husk å løse lisens! Les om helårslisens og dagslisens.

For å utnytte annerledessesongen best mulig tar vi i bruk også juli måned, og klubber er velkomne til å melde fra om de ønsker å arrangere turneringer som ikke allerede står oppført. Det vil ikke være anledning til å søke om rankingstatus på turneringer som kolliderer med fastsatte rankingturneringer, og heller ikke ranking dersom søknaden kommer senere enn tre uker før.

Hva kreves av rankingarrangører? Les oppdaterte regler og retningslinjer

Oppsatte datoer og oppsett må tas med alle mulige forbehold, og endringer vil om nødvendig kunne gjøres på kort varsel. Smittevern og hensyn til andre vil alltid være førsteprioritet.

Det samme kreves av sekretariat, funksjonærer, dommere og spillere. Koronaregler gjeldende fra 7. mai 2020 er overordnet, og omhandler i all hovedsak tiltak som kan begrense smittefare. Dersom man har luftveisplager, mistenker covid-19-smitte eller er i karantene skal man ikke under noen omstendighet delta på våre arrangementer.

Overhold våre overordnede koronaregler

Utenom nevnte overordnede regler er eget reglement stilet til arrangører av rankingturneringer. Også disse er tilpasset dagens situasjon. Dersom situasjonen krever eller tillater det vil endringer utføres og varsles samtlige av landets klubber.

Hva angår Norgesmesterskapet har vi som kjent sett oss nødt til å utsette planlagt folkefest på Festplassen i Bergen til neste år. Begivenheten fortjener langt større oppmerksomhet og deltakelse enn vi i år har mulighet til. Som substitutt planlegges NM Trippel Åpen (Kongepokaløvelsen) og NM Dobbel Åpen i Sandefjord 15. - 16. august. Teknisk arrangør er nyopprettet petanquegruppe i Sandefjord Idrettsforening. Disse øvelsene prioriteres foran opprinnelig planlagte øvelser. I tillegg har vi takket ja til Holmestrand Petanqueklubbs forslag om å arrangere NM Trippel Mix søndag 13. september. Vi vurderer også av avholde NM Presisjonsskyting, med sluttspill samme helg. I et år hvor vi forberedte oss på å ikke kunne spille noe, og spesielt ikke kunne avholde noe norgesmesterskap, er tre eller fire øvelser over all forventning.

Se vår egen NM-side

Som tidligere meddelt er trippelmesterskapene EM Kvinner og VM Herrer utsatt til henholdsvis månedsskiftet oktober/november 2020 og juli 2021. I tillegg er EM i Singel/Dobbel/Mix planlagt avholdt i september. Kvalifisering til disse mesterskapene har blitt utsatt, og nye datoer er 27. - 28. juni (Dobbel) og 29. - 30. august (Trippel). Begge kvalifiseringene legges til Oslo. Dersom Europamesterskapene avlyses innen disse datoer, vil kvalifisering utgå.

Husk: For deltakelse i kvalifisering til Europamesterskap og Verdensmesterskap kreves norsk statsborgerskap, jfr. gjeldende regler i CEP og FIPJP.  Kvalifisering til eventuelle andre utenlandske mesterskap setter ikke krav til norsk statsborgerskap.

Også Europacup for klubblag skal etter planen avholdes, dette i november. Norsk kvalifisering er utsatt, og ny dato er 1. - 2. august, forutsatt tilstrekkelig påmeldte klubbtropper. Teknisk arrangør er Stord Petanqueklubb. Uansett om Europacupen spilles eller ikke, et norsk oppgjør mellom flere klubber tror vi vil være et positivt høydepunkt!

Dersom klubber ønsker å tilrettelegge for juniorspill på sine turneringer er det veldig gledelig, gi oss beskjed! Som kjent arrangerte vi Petanqueskolen i vintersesongen, og det er på tide å samles igjen, denne gang utendørs. Alle som har juniorer i familien/nærmeste omgangskrets og/eller som vil bidra til å jobbe for å få flere juniorer inn i våre rekker bes sette av følgende datoer: lørdag 6. juni og søndag 5. juli. Da arrangeres juniorsamlinger i Oslo, og vi arrangerer gjerne flere ved behov! Mer informasjon om dette kommer.

Vi håper mange ser frem til å spille og møtes igjen, og at dere gleder dere over ny terminliste:

Se full versjon av terminlisten 2020

21. mai HPK-turneringen (R)
23. mai Stordturneringa Trippel (R)
24. mai Stordturneringa Dobbel (R)
30. mai GPK Dobbel (R)
31. mai GPK Singel (R)

6. juni Juniorsamling (P)
13. juni Glommaturneringen (R)
20. juni Holmestrand Open (R)
27. - 28. juni EM Singel/Dobbel/Mix (K)

4. juli Vika Vår (R)
5. juli Juniorsamling (P)
11. juli GPK Dobbel II (R)
25. juli Hølenturneringen (foreløpig)

1. - 2. august Europacup for klubblag, kvalifisering (K)
15. - 16. august NM Trippel Åpen, NM Dobbel Åpen (NM)
22. august Monolitten (R)
23. august Sinnataggen (R)
29. - 30. august EM Kvinner og VM Herrer (K)

5. september 7 Fjell Trippel (R)
6. september 7 Fjell Dobbel (R)
12. september Jubileumsgrisen (R)
13. september NM Trippel Mix (NM)
17. - 20. september EM Singel/Dobbel/Mix (M)
19. september Parkturnering Frederiksen (P)
20. september Vika Høst (P)
1. - 4. oktober EM Junior, EM Espoir (M)

29. oktober - 1. november EM Kvinner (M)
26. - 29. november EuropaCup for klubblag (M)

 

Forkortelser i parantes:
P = Rekruttering, lisensfrie turneringer
M = Internasjonale mesterskap
NM = Norgesmesterskap
R = Rankingturneringer