Norges Fleridrettsforbund: Nyhetsbrev, Korona status 25. mars

26.03.2020

Norges Fleridrettsforbund informerer om status i norsk idrett i nytt nyhetsbrev:

 

KORONA – STATUS 25. MARS 2020 

Forlengelse av forbudet med organisert idrett
Myndighetene har videreførte forbudet mot organisert idrett til over påske. Det vil da bli gjort nye vurderinger.

Rapportering av økonomiske konsekvenser

Norges Idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. 

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  Les mer her.

Fra Norges Idrettsforbund

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges Idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig. 

Siden inneholder informasjon om:
- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

 

 

Tidligere nyhetsbrev: 18. mars, 13. mars

Alle som har innspill eller spørsmål bes kontakte seksjonsleder Eli Gjengstø, se kontaktinformasjon på denne siden.